Trang chủ ACCA Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Mai

Giảng viên Nguyễn Thị Thanh Mai

Học vấn

 • Thạc sỹ Kế toán quốc tế, Đại học Swinburne University of Technology, Australia
 • Cử nhân chuyên ngành Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, ĐH Kinh tế quốc dân

altKinh nghiệm làm việc:

 • 2009 đến nay:
  • Giảng viên Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng Bao gồm chương trình quốc tế
  • Thành viên BCH Liên chi đoàn Khoa Kế toán – Kiểm toán, Học viện Ngân hàng
  • Phụ trách các hoạt động của CLB Kế toán – Kiểm toán AAC, Học viện Ngân hàng
 • 2007 – 2009:
  • Kiểm toán viên tại Deloitte Việt Nam
  • Thành viên BCH Đoàn TNCSHCM Deloitte Việt Nam
 • 2003 – 2007:
  • Trưởng Ban Phát thanh – Tuyên truyền, ĐH Kinh tế quốc dân
  • Thành viên BCH Hội Sinh viên Đại học Kinh tế quốc dân
  • Bí thư Chi đoàn Đoàn TNCSHCM
  • Thành viên Ban Khen thưởng – Kỷ luật, Hội sinh viên ĐH KTQD
  • => Bằng khen của TW Hội sinh viên VN vì các thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động phong trào.

Kinh nghiệm giảng dạy:

 • 2009 đến nay:
  • Giảng viên kế toán tài chính
  • Giảng viên tiếng Anh chuyên ngành
   • Tiếng Anh Tài chính, Ngân hàng
   • Tiếng Anh Kế toán
  • Tham gia giảng dạy và trợ giảng các môn kiểm toán, kế toán, tài chính tại các chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành của Học viện Ngân hàng (bao gồm chương trình hợp tác quốc tế)
  • Tham gia tư vấn và hướng dẫn sinh viên các hoạt động trau dồi kỹ năng mềm, kỹ năng xin việc và tổ chức các cuộc thi chuyên ngành cho sinh viên
 • 2007-2009:
  • Tham gia nhóm đào tạo của Deloitte Việt Nam.

CHIA SẺ BÀI VIẾT