Trang chủ ACCA Giảng viên Nguyễn Ngọc Bích, CPA, ASA

Giảng viên Nguyễn Ngọc Bích, CPA, ASA

Cô Bích có 8 năm kinh nghiệm về xác định giá thị trường, thuế hải quan và tư vấn quản lý trong nhiều lĩnh vực bao gồm, hàng tiêu dùng, ô tô – xe máy, khai khoáng và các ngành công nghiệp nặng tại Việt Nam. Hiện cô đang làm Chủ nhiệm phòng Thuế Quốc tế, xác định giá thị trường tại Cty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Cô Bích chuyên sâu về lĩnh vực xác định giá thị trường và đã tư vấn cho nhiều dự án xác định giá thị trường bao gồm tư vấn, soát xét chuyên sâu, đánh giá rủi ro về tuân thủ pháp luật xác định giá thị trường, hồ sơ chứng minh giá thị trường và các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Cô còn hỗ trợ các khách hàng bảo vệ lập trường xác định giá thị trường và phản hồi các câu hỏi về xác định giá thị trường với cơ quan thuế trong quá trình thanh tra thuế và giải quyết tranh chấp, cũng như hỗ trợ khách hàng liên quan đến thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thị trường.
Cô Bích cũng tham gia vào các buổi đào tạo về xác định giá thị trường cho các cơ quan thuế và làm việc chặt chẽ với Tổng Cục Thuế và Bộ Tài Chính trong các vấn đề áp dụng xác định giá thị trường và xây dựng luật về xác định giá thị trường ở Việt Nam.
Bằng cấp
  •      Thạc sỹ chuyên ngành Kế toán (Úc);
  •      Thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Úc; 
  •      Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (Việt Nam)

CHIA SẺ BÀI VIẾT