Đề thi mẫu ACCA

Đề thi mẫu F1 - F3

Bài thi mẫu sẽ chỉ ra cách đánh giá, cấu trúc cũng như phong cách và phạm vi các câu hỏi được đưa ra trong bài thi. Bất kỳ một học viên nào đang chuẩn bị cho kỳ thi này cũng nên biết những vấn đề trên. Trước hết, hãy chú ý những điều sau đây:

Đề thi mẫu F4 - F9

Bài thi mẫu sẽ chỉ ra cách đánh giá, cấu trúc cũng như phong cách và phạm vi các câu hỏi được đưa ra trong bài thi. Bất kỳ một học viên nào đang chuẩn bị cho kỳ thi này cũng nên biết những vấn đề trên. Trước hết, hãy chú ý những điều sau đây: