Đề thi mẫu ACCA

Đề thi mẫu F1 - F3

Bài thi mẫu sẽ chỉ ra cách đánh giá, cấu trúc cũng như phong cách và phạm vi các câu hỏi được đưa ra trong bài thi. Bất kỳ một học viên nào đang chuẩn bị cho kỳ thi này cũng nên biết những vấn đề trên. Trước hết, hãy chú ý những điều sau đây:

Đề thi mẫu F4 - F9

Bài thi mẫu sẽ chỉ ra cách đánh giá, cấu trúc cũng như phong cách và phạm vi các câu hỏi được đưa ra trong bài thi. Bất kỳ một học viên nào đang chuẩn bị cho kỳ thi này cũng nên biết những vấn đề trên. Trước hết, hãy chú ý những điều sau đây:

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM