Hướng dẫn đăng ký thi paper 2017

1. Học viên sử dụng ACCA ID và Passcode để đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống MyACCA 
2. Màn hình hiển thị phần trang cá nhân của học viên 
3. Click Exam Entry ...
lich-thi-acca
4. Trong phần Book Your Exams Online, click Book your exams now 
lich-thi-acca
5. Trong phần Plan and Pay for your next exams, click Add an exams 
lich-thi-acca
6. Chọn kỳ thi, môn thi, sau đó click Specify my preffered location 
lich-thi-acca
7. Chon Quốc gia và thành phố nới sẽ tham dự kỳ thi, click Confirm 
lich-thi-acca
8. Chọn Version của môn thi 
lich-thi-acca
9. Chọn Add to your plan
lich-thi-acca
10. Click I accept the terms and conditions of booking, sau đó click Proceed  to Payment và thanh toán phí thi 
11. Chụp lại màn hình xác nhận thanh toán thành công
lich-thi-acca

CHIA SẺ BÀI VIẾT


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Thoại: 0989 455 610
Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM