F6 - TAXATION

F6 – TAXATION

Timetable
Đăng kýNội dung khóa họcChính sách khuyến học

Ngày học

05.10.2017

Session times18:30 – 21:30 on Thursday (3h)
08:00 – 12:00 on Sunday (4h)
*9:00 – 12:00 on Sunday (3h)
Giảng ViênMr. Dinh Minh Tuan, ACCA, VACPA, MBA
Thời lượng48 hours
Địa điểmVietsourcing Training Centre
Level 11, MB Building, 538 CMT8, W.11, D.3, HCMC
Liên HệPlease send your inquiries:

Email: edu@vietsourcing.com

Tel: 028 3990 7777 / 028 3990 7681

Hotline: 09 42 41 8998

Do note: Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should
the circumstance so require

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM