Trang chủ ACCA Học ACCA tại Vietsourcing Học phí và lệ phí

Học phí và lệ phí

Khi tham gia chương trình đào tạo ACCA, học viên sẽ thanh toán các khoản chi phí sau:

 • Lệ phí đăng ký, phí miễn thi, dự thi, phí hàng năm phải trả cho ACCA
 • Học phí đóng cho Trung tâm Đào tạo Vietsourcing)

Đăng ký

Lệ phí hàng năm có hạn nộp vào ngày 01 th­áng 01 mỗi năm mà bạn muốn duy trì tài khoản sinh viên. Hãy nhớ rằng bạn có thể nộp lệ phí của bạn trực tuyến online tại myACCA.

Những sinh viên không nộp lệ phí khi đến hạn thì tên của họ sẽ bị loại bỏ khỏi danh sách đăng ký ACCA. Sinh viên muốn đăng ký lại được yêu cầu phải nộp các khoản lệ phí chưa nộp tại thời điểm tên họ bị loại bỏ cùng với lệ phí đăng ký lại. Sự xác nhận lệ phí chưa nộp của bạn có thể được liên hệ từ văn phòng ACCA của nước sở tại hoặc ACCA Connect.

Các lệ phí bổ sung có thể áp dụng để đăng ký với đối tác Joint Examination Scheme (Tham gia tổ chức thi) liên quan – chi tiết của nội dung này có thể được tìm thấy trong phần tài liệu liên quan.

Các lệ phí và đăng ký dưới đây có hiệu lực áp dụng ngay lập tức:

Chứng chỉ ACCA

Lệ phí đăng ký ban đầu

£79

Lệ phí niên liễm

£79

Lệ phí đăng ký lại

£79, bên cạnh các khoản phí chưa nộp tại thời điểm bị loại bỏ tên.

Cấp độ thi

Thời gian nộp

Đăng ký thi

Lệ phí thi

kỳ June 2014

(cho mỗi kỳ thi)

Các môn kiến thức cơ bản

F1, F2 và F3

Sớm

Chuẩn

Muộn

£69

£74

£225

Các môn kỹ năng

F4, F5, F6, F7, F8 và F9

Sớm

Chuẩn

Muộn

£87

£93

£245

Các môn cấp độ chuyên nghiệp

P1, P2 và P3

Lựa chọn hai môn trong các môn

P4, P5, P6 và P7

Sớm

Chuẩn

Muộn

£100

£108

£259

Lệ phí nộp sớm và muộn chỉ áp dụng cho đăng ký thi online.

Ghi chú: Đây là phí tham chiếu từ giá niêm yết trên website ACCA UK

Lệ phí thi Kỳ June 2014 (cho mỗi môn)

 • Đóng sớm (08/03/2014)
 • Đóng chuẩn (08/04/2014)
 • Đóng muộn (08/05/2014)

Đừng quên nộp lệ phí của bạn đúng hạn. Các ngày nộp lệ phí và đăng ký và sắp xếp thanh toán được trình bày trong Sổ tay sinh viên của bạn.

Các lệ phí miễn giảm sẽ dành cho lệ phí đăng ký thi nộp sớm.

Phí đăng ký hội viên

Phí hội viên và thành viên lần đầu tiên hàng năm được nộp vào ngày 1 tháng 1 sau ngày bạn nhận được các kết quả thi cuối cùng của bạn. Các hội viên được quyền nộp đăng ký hội viên giảm cho đến 3 năm.

Phí hội viên

 • Đăng ký
 • Đăng ký tạm thời
 • Tạo lại đăng ký

Hình thức nộp phí

Thanh toán có thể được thực hiện online bằng thẻ credit và debit bằng hình thức đăng nhập vào myACCA.

Thanh toán cũng có thể được thực hiện bởi:

 • Visa, MasterCard, AMEX,Maestro và Solo
 • Séc đồng bảng Anh hợp lệ tại UK
 • Séc đồng bảng Anh, hối phiếu ngân hàng được rút tại 1 ngân hàng UK được thông qua pitish Postal Orders.

Các phí phát sinh từ các hình thức thanh toán khác – ví dụ, Séc đồng bảng Anh rút bởi các ngân hàng bên ngoài UK – sẽ phải trả thêm vào thanh toán này.

Ở các quốc gia mà kiểm soát ngoại hối có hiệu lực, các hội viên được trình các thông báo thanh toán cho ngân hàng của họ trước hạn thanh toán. Trường hợp thanh toán có thể bị chậm trễ bởi kiểm soát ngoại hối, bằng chứng của thanh toán địa phương sẽ được chuyển đến ACCA.

Nếu bạn đang nộp thanh toán của bạn bằng séc, hối phiếu ngân hàng hay pitish Postal Order, bạn phải đảm bảo rằng số đăng ký ACCA được ghi ở mặt sau như một sự đối chiếu.

Hội viên có một tài khoản ngân hàng UK

Thanh toán ghi nợ trực tiếp Direct Debit có sẵn cho các hội viên có tài khoản ngân hàng UK. Để thanh toán bằng hình thức này, các hội viên nên hoàn thành và trả lại Direct Debit Mandate.

Hội viên có tài khoản ngân hàng UK dựa trên Internet và điện thoại có thể thanh toán trực tiếp tới:

Tài khoản của ACCA tại: Ngân hàng Barclays

Số tài khoản: 40779938

Loại mã: 20-33-70

Nếu bạn sử dụng hình thức này, bạn phải trích dẫn số đăng ký ACCA của bạn như một đối chiếu. Tài khoản này không được sử dụng trong bất kỳ trường hợp cho các thanh toán thẳng over-the-counter như Thẻ tín dụng Ngân hàng Giro hay các hình thức thanh toán khác.

Học phí kỳ June 2014 tại Vietsourcing (chưa bao gồm sách học) như sau:

CẤP ĐỘ CƠ BẢN - FUNDAMENTAL

Các môn học kiến thức

F1 Accountant in Business

Kế toán trong kinh doanh

4.790.000VNĐ

F2 Management Accounting

Kế toán quản trị

4.790.000VNĐ

F3 Financial Accounting

Kế toán tài chính

4.790.000VNĐ

Các môn học kỹ năng

F4 Corporate & Business Law

Luật doanh nghiệp và kinh doanh

8.000.000VNĐ

F5 Performance Management

Quản lý hiệu quả kinh doanh

9.400.000VNĐ

F6 Taxation (VNM)

Thuế

9.200.000VNĐ

F7 Financial Reporting

Lập báo cáo tài chính

9.400.000VNĐ

F8 Audit & Assurance

Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

8.600.000VNĐ

F9 Financial Management

Quản trị tài chính

9.200.000VNĐ

CẤP ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP - PROFESSIONAL

Các môn học bắt buộc

P1 Governence, Risk & Ethics

Kế toán chuyên nghiệp

12.900.000VNĐ

P2 Corporate Reporting

Lập báo cáo tài chính cấp tập đoàn

17.000.000VNĐ

P3 Business Analysis

Phân tích kinh doanh

12.900.000VNĐ

Các môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn)

P4 Advanced Financial Management

Quản trị tài chính nâng cao

17.000.000VNĐ

P5 Advanced Performance Management

Quản lý hiệu quả kinh doanh nâng cao

12.900.000VNĐ

P6 Advanced Taxation (VNM)

Thuế nâng cao

13.000.000VNĐ

P7 Advanced Audit & Assurance

Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

15.000.000VNĐ

Tải chính sách giảm giá áp dụng cho việc đóng sớm tại đây:

CẤP ĐỘ CƠ BẢN - FUNDAMENTAL

Các môn học kiến thức

F1 Accountant in Business

Kế toán trong kinh doanh

4.800.000VNĐ

F2 Management Accounting

Kế toán quản trị

4.800.000VNĐ

F3 Financial Accounting

Kế toán tài chính

4.800.000VNĐ

Các môn học kỹ năng

F4 Corporate & Business Law

Luật doanh nghiệp và kinh doanh

8.000.000VNĐ

F5 Performance Management

Quản lý hiệu quả kinh doanh

8.000.000VNĐ

F6 Taxation (VNM)

Thuế

8.000.000VNĐ

F7 Financial Reporting

Lập báo cáo tài chính

8.000.000VNĐ

F8 Audit & Assurance

Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo

8.000.000VNĐ

F9 Financial Management

Quản trị tài chính

8.000.000VNĐ

CẤP ĐỘ CHUYÊN NGHIỆP - PROFESSIONAL

Các môn học bắt buộc

P1 Governence, Risk & Ethics

Kế toán chuyên nghiệp

15.000.000VNĐ

P2 Corporate Reporting

Lập báo cáo tài chính cấp tập đoàn

15.000.000VNĐ

P3 Business Analysis

Phân tích kinh doanh

15.000.000VNĐ

Các môn học tự chọn (chọn 2 trong 4 môn)

P4 Advanced Financial Management

Quản trị tài chính nâng cao

15.000.000VNĐ

P5 Advanced Performance Management

Quản lý hiệu quả kinh doanh nâng cao

15.000.000VNĐ

P6 Advanced Taxation (VNM)

Thuế nâng cao

15.000.000VNĐ

P7 Advanced Audit & Assurance

Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

15.000.000VNĐ

Đăng ký

Khóa học Kế toán - Kiểm toán

Các khóa học Kỹ năng

Khóa học Thuế

Khóa học Tài chính - Ngân hàng

 
Hà Nội: 09 43 42 8998
TP HCM: 09 42 41 8998

 

Đường tới Vietsourcing

Thuê phòng họp, hội thảo

Đăng ký hội thảo & học thử

 

THƯ MỜI HỢP TÁC WEBISTE

Đăng ký bản tin Vietsourcing

Đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh - Bài 1

Đề kiểm tra trắc nghiệm tiếng Anh - Bài 1

Hôm nay cùng thử sức với những câu hỏi A-B-C này nhé. Chúc các bạn hoàn thành tốt bài kiểm tra

Xem thêm...
7 bài học từ các nhà đầu tư thành công

7 bài học từ các nhà đầu tư thành công

Đầu tư là một cách tuyệt vời để bạn có thể kiếm tiền và để làm được nó bạn sẽ không cần bất cứ bằng ...

Xem thêm...

Từ Vựng Tiếng Anh Trong Kinh Doanh, Marketing

..

 1. Advertising: Quảng cáo
 2. Auction-type pricing: Định giá trên cơ sở đấu giá
 3. Benefit: Lợi ích
 4. Brand accep...
Xem thêm...

Big4 đủ lớn mạnh tới mức không thể sụp đổ?

Mặc dù số lượng các công ty kiểm toán bị giảm đi rất nhiều trong vài thập kỷ trước, Big Four vẫn giữ...

Xem thêm...
Đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động

Đo lường, đánh giá hiệu quả hoạt động

Quản lý Phi tập trung ( Decentralisation) và sự cần thiết của Đánh giá hiệu quả hoạt động Quản lý phi tậ...

Xem thêm...
Khám phá các thủ thuật đơn giản mà hữu ích trong Excel

Khám phá các thủ thuật đơn giản mà hữu ích trong Excel

 

Microsoft Excel được sử dụng cực kỳ rộng rãi với dân văn phòng vì nó rất hữu ích, không chỉ cho tín...

Xem thêm...

Cơ hội nghề nghiệp

Tai game dien thoai mien phi| Tai game online mien phi