Trang chủ Bản tin chuyên ngành Tầm quan trọng của giấy biên nhận tiền mặt như thế nào?

Tầm quan trọng của giấy biên nhận tiền mặt như thế nào?

How important are cash receipts?

Answer:

Cash receipts are very important, especially in accounting, but also in everyday life. When paying cash for an item (of any magnitude) the receipt is the only proof you have that said purchase or payment was made.

Let's use a personal example of a purchase. Say you go to your local electronic store and purchase a television or other large electronic device and you pay cash for it. The cash receipt is your "proof of purchase". That proof of purchase is needed in order for warranty, returns, etc.

Tầm quan trọng của giấy biên nhận tiền mặt như thế nào?

Trả lời:

Giấy biên nhận tiền rất quan trọng không những trong nghiệp vụ kế toán mà còn trong cuộc sống thường nhật. Khi thanh toán bằng tiền mặt (đối với bất kỳ số lượng tiền lớn nhỏ) giấy biên nhận là bằng chứng duy nhất của bạn về giao dịch mua hàng hoặc trả tiền được phát sinh.

 Giả sử bạn đến một cửa hàng bán thiết bị điện tử và mua một chiếc ti vi hoặc một thiết bị điện tử có giá trị lớn và bạn phải trả tiền cho thiết bị bạn vừa mua. Khi đó, giấy biên nhận tiền là bằng chứng cho việc mua hàng của bạn. Giấy biên nhận rất cần thiết cho việc bảo hành, trả lại hàng hóa,….

A business is much the same, say you (as a company) pays for an invoice using cash and you are given a cash receipt. Now let's say later in the month the vendor who bills you for the previous purchase makes an error in their books and re-bills you for the purchase, the cash receipt you received upon payment is proof that the bill was paid, without the receipt a long and sometimes not so pleasant battle over whether or not the amount was paid may ensue.

So a cash receipt, especially on purchases that may have warrant, or be questioned in any way, are very important.

Tương tự đối với một doanh nghiệp, giả sử bạn (hoặc một công ty) thanh toán hóa đơn bằng tiền mặt và bạn sẽ nhận một giấy biên nhận tiền. Giả sử trong một vài tháng tới, nhà cung cấp phát hiện một số sai sót trên sổ sách và muốn kiểm tra lại giấy biên nhận tiền của bạn cho giao dịch đó. Khi đó, giấy biên nhận là bằng chứng cho việc bạn đã trả tiền, nếu thiếu nó bạn đôi khi sẽ bị coi là không có sự đảm bảo cho việc bạn đã thanh toán cho ai đó.

Do đó, giấy biên nhận tiền là một chứng từ rất quan trọng,  đặc biệt là trong các giao dịch mua hàng như một giấy tờ bảo đảm cho việc đã thanh toán tiền, hoặc có thể bạn bị hỏi đến giấy biên nhận này trong trường hợp nào đó.

CHIA SẺ BÀI VIẾT