Trang chủ Bản tin chuyên ngành IFRS 1

IFRS 1

altNhững kiến thức mới về IFRS để áp dụng vào thực tiễn thật là khó khăn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách chuẩn bị báo cáo tài chính theo IFRS và cách giải quyết những khúc mắc hay gặp phải.

Chào các bạn,

Những kiến thức mới về IFRS để áp dụng vào thực tiễn thật là khó khăn, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về cách chuẩn bị báo cáo tài chính theo IFRS và cách giải quyết những khúc mắc hay gặp phải.

IFRS 1 với tiêu đề “Lần đầu tiên áp dụng thực hiện chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế”  đưa ra cho bạn những thủ tục cần thiết khi chuẩn bị báo cáo tài chính theo IFRS.

Những bước cần thực hiện trước khi chuẩn bị báo cáo tài chính theo IFRS

Nhìn chung, việc lập báo cáo tài chính theo IFRS cần thực hiện những bước sau đây:

  • Có kiến thức vững vàng về IFRS
  • Việc lựa chọn các chính sách kế toán theo IFRS có liên quan đến các hạng mục trong báo cáo tài chính. Điều này rất quan trọng bởi IFRS mang đến cho bạn sự lựa chọn. Do đó, bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng bởi lựa chọn của bạn có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả tài chính của doanh nghiệp.
  • Cố gắng tìm hiểu kỹ và phải phân biệt rõ điểm khác biệt giữa IFRSs và GAAP.
  • Hiểu và áp dụng IFRS 1.

Những điểm chính trong IFRS 1 là gì?

Nguyên tắc chung của IFRS 1 đó là nếu đây là lần đầu tiên bạn chuẩn bị báo cáo tài chính theo IFRS, bạn phải tìm hiểu kỹ, áp dụng những quy tắc vào số dư đầu kỳ của bảng cân đối kế toán, số liệu so sánh và kỳ báo cáo đầu tiên.

 Giả sử bạn muốn áp dụng IFRS cho năm kết thúc ngày 31/12/2013 thì bạn cần chuẩn bị báo cáo tài chính cho ngày 1/1/2012 (kỳ mở đầu), 31/12/2012 (kỳ so sánh) và 31/12/2013 theo IFRS (kỳ báo cáo)

 Áp dụng hồi tố là gì?

Câu hỏi này sẽ được trả lời trong những bài học sau, nhưng các bạn cần biết một điều, đó là nếu bạn áp dụng IFRS, bạn cần tính toán và xác định lại, cũng như tìm hiểu kỹ về lợi nhuận của kỳ trước đó và so sánh từng con số trong mỗi hạng mục của các kỳ với nhau.

 Tuy nhiên, ta không thể can thiệp để điều chỉnh tất cả các dữ liệu của những kỳ trước

IFRS 1 sẽ đưa các điều chỉnh này vào báo cáo


Trong thực tế, bạn không cần phải thực hiện tất cả các điều chỉnh hồi tố vì IFRS 1 cho phép một vài trường hợp ngoại lệ và miễn trừ bởi đôi khi chi phí bỏ ra để thu thập dữ liệu cao hơn so với lợi ích được mang lại.

 Những trường hợp ngoại lệ khi áp dụng IFRS 1

Có 5 trường hợp ngoại lệ khi áp dụng hồi tố: IAS 39 - Chấm dứt ghi nhận công cụ tài chính, IAS 39 - Kế toán các khoản Hedge (Phòng vệ rủi ro tỉ giá, lãi suất), IAS 27 – Lợi ích của các bên thiểu số, Tài sản liên quan đến dầu khí và khí đốt và cân nhắc khoản thuê

Những trường hợp không thuộc ngoại lệ trên  BẮT BUỘC các tổ chức phải áp dụng hồi tố.

Việc miễn áp dụng IFRS 1 là gì?

Có khoảng 16 miễn trừ áp dụng hồi tố của IFRS 1, liên quan đến một số khía cạnh của sự kết hợp kinh doanh, cho thuê, lợi ích của nhân viên..

Doanh nghiệp được phép lựa chọn là áp dụng hồi tố hay điều chỉnh vào kỳ sau.

 Chúng ta cần điều chỉnh những gì khi chuyển từ GAAP sang IFRS?

Sau đây là một số bước cơ bản nhất

  • Bạn cần xác định tài sản và công nợ theo một số GAAP. Ví dụ, nếu GAAP cho phép coi vốn hóa là chi phí thì bạn phải loại bỏ chúng, hoặc như IAS 38 không cho phép vốn hóa được coi là tài sản.
  • Bạn cần xác định tài sản và công nợ theo một số IFRS. Ví dụ GAAP tại một số quốc gia không thừa nhận chứng khoán phái sinh và công cụ tài chính phái sinh, trong khi đó IAS 39 / IFRS 9 lại công nhận 2 loại trên.
  • Bạn cần phân biệt giữa tài sản và công nợ. Giả sử GAAP tại quốc gia của bạn cho phép việc phân loại cổ phiếu quỹ vào tài sản thì bạn phải phân loại cổ phiếu quỹ vào tài sản phù hợp với IFRS.
  • Bạn cần định giá là tài sản và công nợ theo IFRS

Bạn cần chú ý rằng tất cả những điều chỉnh từ GAAP sang IFRS cần được ghi nhận trực tiếp tại khoản mục lợi nhuận giữ lại ( hoặc một loại vốn chủ sở hữu nếu thích hợp)

Để hiểu rõ hơn về các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực lập báo cáo tài chính, các bạn có thể tham gia vào các khóa học sau tại Vietsourcing:

CHIA SẺ BÀI VIẾT