Trang chủ Bản tin chuyên ngành Các khoản phải thu, nợ không có khả năng thu hồi, dự phòng các khoản phải thu

Các khoản phải thu, nợ không có khả năng thu hồi, dự phòng các khoản phải thu

Các khoản phải thu sẽ phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng trả chậm cho khách hàng. Ví dụ,  Công ty Ben bán hàng cho công ty Candar mà chưa thu tiền ngay, Candar sẽ nhận được hàng từ Ben cùng với hóa đơn.

Các khoản phải thu sẽ phát sinh khi doanh nghiệp bán hàng trả chậm cho khách hàng. Ví dụ,  Công ty Ben bán hàng cho công ty Candar mà chưa thu tiền ngay, Candar sẽ nhận được hàng từ Ben cùng với hóa đơn. Kèm theo đó là điều khoản bắt buộc Candar phải thanh toán cho Ben trong một thời hạn nhất định, chẳng hạn trong vòng 30 ngày kể từ ngày giao nhận hàng hóa. Lúc đó, Ben sẽ có một khoản phải thu từ Candar. Tổng các khoản phải thu tại một thời điểm phản ánh doanh thu mà doanh nghiệp đã ghi nhận mà chưa thu được tiền từ khách hàng. Việc hạch toán các khoản phải thu dựa vào các yếu tố sau:

  1. Doanh thu bán hàng trả chậm: Khi doanh thu bán chịu tăng kéo theo các khoản phải thu cũng tăng theo.
  2. Thời hạn thanh toán: Khi doanh nghiệp cho khách hàng trả chậm trong một khoảng thời gian dài, tất nhiên các khoản phải thu cũng tăng theo.
  3. Quản lý công nợ: Khi doanh nghiệp quản lý các khoản phải thu không tốt, khách hàng chậm trả nợ dù đã quá thời hạn thanh toán, doanh nghiệp không thu được tiền theo dự định ban đầu, điều này cũng làm tăng các khoản phải thu.

Hạch toán các khoản phải thu

Ví dụ, công ty Ingrid bán hàng trả chậm cho Manfredi giá trị là $6.450. Doanh thu đã được ghi nhận vào 17/3/2016, hàng đã được chuyển cho Manfredi kèm hóa đơn $6.450. Trong hóa đơn có điều khoản thanh toán trong vòng 30 ngày. Hóa đơn này được ghi nhận vào sổ nhật ký bán hàng theo thứ tự thời gian. Tất cả các khoản bán chịu (bao gồm cả khoản $6.450) sẽ được hạch toán Nợ vào tài khoản các khoản phải thu và ghi Có vào tài khoản Doanh thu bán hàng. Khoản 6,450$ đồng thời được mở chi tiết ghi Nợ vào Sổ chi tiết các khoản phải thu khó đòi mang tên Manfredi.
Với hình thức kế toán máy, tất cả các bút toán trên sẽ được ghi nhận đồng thời cùng lúc ngay khi nghiệp vụ bán chịu xảy ra. Các khoản phải thu được ghi nhận là Tài sản trên bảng cân đối kế toán. Thật vậy, các khoản phải thu đươc kiểm soát bởi doanh nghiệp, là nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh trong quá khứ, đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho doanh nghiệp khi thu được tiền. Những điều này thỏa mãn điều kiện về tài sản quy định trong chuẩn mực kế toán quốc tế. Để giải thích cụ thể hơn có thể hiểu, doanh nghiệp ở đây là Ingrid, nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh là việc bán chịu, và lợi ích kinh tế trong tương lai là dòng tiền mà Ingrid nhận được từ Manfredi khi Manfredi thanh toán hóa đơn.
Các khoản phải thu được phân loại là tài sản ngắn hạn (theo đoạn 66 trong IAS1) khi lập báo cáo tài chính. Trong IAS 1, một khoản mục tài sản được phân loại là tài sản ngắn hạn nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau:

  1. Doanh nghiệp có dự định bán hoặc dùng hết tài sản ấy trong một chu kỳ kinh doanh bình thường
  2. Các tài sản này được nắm giữ với mục đích chính để bán.
  3. Doanh nghiệp có thể thu được lợi ích kinh tế trong vòng 12 tháng sau ngày lập báo cáo tài chính
  4. Các tài sản là tiền, các khoản tương đương tiền

Ở ví dụ trên, khoản phải thu đáp ứng được điều kiện c/ bởi nó sẽ được thanh toán trong vòng 30 ngày. Nếu xem xét phương trình kế toán chúng ta thấy, ở nghiệp vụ này hàng tồn kho sẽ giảm tương ứng với phần giá vốn hàng bán được xuất ra, đồng thời các khoản phải thu cũng sẽ tăng lên tương ứng với giá bán hàng hóa. Do đó, tổng tài sản sẽ tăng  thêm do lợi nhuận thu được khi bán hàng, tổng nguồn vốn vì thế cũng tăng thêm tương ứng. Tất nhiên, sẽ không có thay đổi nào ở khoản mục nợ phải trả. Lợi nhuận thu được từ nghiệp vụ này được ghi nhận ngay khi hàng được bán dù chưa thu được tiền (đoạn 14 chuẩn mực 18).
Đây là bài dịch trích từ nội dung trên website ACCA SA:

TRADE TRADE RECEIVABLES, IRRECOVERABLE DEBTS AND ALLOWANCES FOR RECEIVABLES

Để tìm hiểu chương trình và lịch khai giảng các khóa học, vui lòng xem tại đây

Tại Vietsourcing Hà Nội

Tại Vietsourcing TPHCM

Lịch học ACCA

Lịch học ACCA

Lịch học ICAEW CFAB

Lịch học ICAEW CFAB

Lịch học các khóa ngắn hạn

Lịch học các khóa ngắn hạn

Để được tư vấn về đăng kí học, xin vui lòng liên hệ: YÊU CẦU TƯ VẤN

Hà Nội
Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô,
292 Tây Sơn,
Quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (8424) 3856 7777
Fax: (8424) 3944 6455
Email: edu@vietsourcing.com

Hotline: 09 43 42 8998

TP Hồ Chí Minh
Tầng 11, Tòa nhà MB,
538 Cách Mạng Tháng Tám,
Phường 11, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: (8428) 3990 7777 /
       hoặc: (8428) 3990 7681
Email: edu@vietsourcing.com

Hotline: 09 42 41 8998

CHIA SẺ BÀI VIẾT