Trang chủ Bản tin chuyên ngành Quản lý hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho là kiến thức quan trọng trong chương trình ACCA, một số nội dung trong phần này hay được thi như:

Xác định lượng đặt hàng kinh tế (EOQ). Tính số lượng hàng cần đặt tối ưu khi có nhu cầu đặt hàng

Xác định mức đặt hàng lại (ROL). Mức đặt hàng lại ROL cho doanh nghiệp biết hàng trong kho đang thiếu và cần phải mua thêm hàng 

Phân tích một số tình huống thực tế khi quản trị hàng tồn kho

Ưu nhược điểm khi giữ hàng tồn  kho

Chúng ta giữ hàng trong kho vì các mục đích sau:

 • Đảm bảo hàng hóa đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 • Hưởng chiết khấu thương mại khi mua hàng với số lượng lớn
 • Tiết kiệm chi phí đặt hàng

Tuy nhiên, khi giữ hàng tồn kho doanh nghiệp gặp phải một số vấn đề như:

 • Chi phí lưu kho
 • Đọng vốn do mua quá nhiều hàng tồn kho
 • Hàng hóa hư hỏng, lỗi thời, bị mất trộm trong quá trình lưu kho

Lượng đặt hàng kinh tế (EOQ) và Mức đặt hàng lại (ROL) là một giải pháp để giải quyết những vấn đề trên.

Lượng đặt hàng kinh tế (EOQ)

Khi doanh nghiệp muốn mua hàng, họ sẽ gặp phải 1 số vấn đề sau:

 • Mỗi lần đặt hàng với số lượng lớn làm lượng hàng tồn kho bình quân sẽ tăng do đó chi phí giữ hàng trong  kho tăng
 • Tuy nhiên, khi số lượng đặt hàng mỗi lần ít đi, số lần đặt hàng sẽ phải nhiều lên dẫn đến chi phí đặt hàng sẽ tăng

Chi phí giữ hàng trong kho và chi phí đặt hàng có mối quan hệ ngược chiều, khi cái kia tăng thì cái này giảm và ngược lại. 

alt

Nhìn trên đồ thị chúng ta có thể thấy, tại điểm EOQ, tổng chi phí giữ hàng và chi phí đặt hàng là nhỏ nhất.

Để tính EOQ, chúng ta có một số giả định sau:

 • Giá mua hàng cố định
 • Nhu cầu của khách hàng, thời gian chờ hàng (từ lúc đặt hàng đến lúc nhận được hàng) là không đổi
 • Chi phí giữ hàng phụ thuộc vào lượng hàng bình quân trong kho
 • Chi phí đặt hàng không phụ thuộc vào số lượng hàng đặt mỗi lần.

Những giả định trên được minh họa qua đồ thị sau:

alt

Vietsourcing Training Centre

CHIA SẺ BÀI VIẾT