Trang chủ Bản tin chuyên ngành Bản tin Ecovis VSBC: Một số điểm cần chú ý của Quyết định 595/QĐ-BHXH

Bản tin Ecovis VSBC: Một số điểm cần chú ý của Quyết định 595/QĐ-BHXH

Ngày 14/04/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chính thức ban hành Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

Quyết định 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 01/5/2017, thay thế Quyết định 959/QĐ-BHXH năm 2015 ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Đối tượng tham gia BHXH

 • Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
 • Từ ngày 01/01/2018 người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng, HĐLĐ dưới 1 tháng mà có 14 ngày công.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2017: được hướng dẫn tại Điều 6 của quyết định số 595/QĐ-BHXH.

 • Tiền lương đối với khối hành chính sự nghiệp

Tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương)

 • Tiền lương đối với khối doanh nghiệp
  • Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH
  • Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại  Khoản a và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Các khoản phụ cấp

 • Các khoản phụ cấp thường xuyên sẽ phải bắt buộc đóng BHXH

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

 • Các khoản phụ cấp đột xuất sẽ không phải đóng BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong HĐLĐ theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

4.         Phương thức đóng tiền BHXH

 • Đóng hàng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

 • Đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần

Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 03 tháng, 06 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

 • Đóng theo địa bàn

Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

Các khóa học chuyên ngành sắp khai giảng trong thời gian tới tại Ecovis Vietsourcing:

CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ VAS SANG IFRS

SAT, SUN

26.08.2017

HCMC

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

SAT, SUN

09.09.2017

HCMC

KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LƯU TRỮ HỒ SƠ

SAT, SUN

09.09.2017

HCMC

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

SAT, SUN

16.09.2017

Hanoi

LẬP VÀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

SAT, SUN

16.09.2017

HCMC

QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

SAT, SUN

16.09.2017

HCMC

HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH – CẤP ĐỘ CƠ BẢN

SAT, SUN

16.09.2017

HCMC

ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SAT, SUN

17.09.2017

HCMC

HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH – CẤP ĐỘ NÂNG CAO

SAT, SUN

23.09.2017

HCMC

CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ VAS SANG IFRS

SAT, SUN

23.09.2017

HCMC

ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SAT, SUN

24.09.2017

Hanoi

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH BẰNG EXCEL

SAT, SUN

14.10.2017

Hanoi

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

SAT, SUN

14.10.2017

HCMC

THUẾ CHO LÃNH ĐẠO

SAT, SUN

14.10.2017

HCMC

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ - TỐI ƯU THUẾ

SAT, SUN

21.10.2017

HCMC

KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

SAT, SUN

22.10.2017

Hanoi

SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

SAT, SUN

12.11.2017

Hanoi

CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỪ VAS SANG IFRS

SAT, SUN

25.11.2017

Hanoi

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

SAT, SUN

16.12.2017

Hanoi

HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 202/BTC

SAT, SUN

24.12.2017

Hanoi

This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. For further information, please contact Ecovis VSBC:

ECOVIS VSBC

Hanoi city: Level 2, Kinh Do Building, 292 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

Phone: +84 943 42 8998  .::. +844 38 567 777  

Fax: +8424 3944 6455

E-Mail:  hanoi@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn

Ho Chi Minh city: Level 11, MB Building, 538 CMT8 Street, Ward 11, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Phone: +8428 3990 7777

E-Mail: hochiminh@ecovis.vn  Internet: www.ecovis.vn

   

CHIA SẺ BÀI VIẾT