Trang chủ Các khóa Kế toán - kiểm toán

Kế toán - Kiểm toán

So sánh chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IAS/IFRS)

Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, việc lập báo cáo tài chính theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế ("IFRS") ngày càng nhận được sự ủng hộ của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tại Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) bao gồm 26 chuẩn mực, được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) theo nguyên tắc phù hợp với đặc điểm nền kinh tế và tình hình các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đến nay, lập báo cáo tài chính theo IFRS đang trở nên ngày càng phổ biến hơn theo yêu cầu của các tập đoàn mẹ, các bên cho vay cũng như phát sinh từ sự tham gia của các tập đoàn kinh tế lớn vào thị trường vốn quốc tế. Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang trong quá trình ban hành chuẩn mực mới tiếp cần gần hơn với IFRS.

Cập nhật Luật Kế toán số 88/2015/QH13 có hiệu lực ngày 01/01/2017

Luật Kế toán mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, kết cấu gồm 6 Chương, quy định 74 Điều về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và quyền và nghĩa vụ của người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp kế toán.

IFRS – Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế

Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ chuẩn mực kế toán được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB).

Soát xét Báo cáo tài chính

1. Mục tiêu khóa học:

  • Rà soát lại các sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính để đảm bảo tính tuân thủ và hợp lý, hợp lệ.
  • Soát xét báo cáo tài chính để giảm thiểu rủi ro về thuế cho doanh nghiệp

Tài chính dành cho lãnh đạo

Khóa học sẽ cung cấp những nội dung súc tích nhất, thực tiễn nhất và cần thiết nhất về Tài chính - Kế toán - Thuế. Từ đó người học chủ động tham gia hiệu quả hơn vào các lĩnh vực của Tài chính - Kế toán.

Nghiệp vụ Quản lý nhân sự và Lao động tiền lương

Vấn đề tiền lương luôn được các doanh nghiệp xem là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu. Xây dựng một hệ thống trả lương sao cho phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Gắn với tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động. Đi đôi với bảo hiểm xã hội là phần nghĩa vụ thuế không thể thiếu được của người lao động cũng như trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với nhà nước.
Khóa học Nghiệp vụ Quản lý nhân sự & Lao động tiền lương được xây dựng với kỳ vọng truyền tải những kiến thức nói trên cho học viên.

Kế toán quản trị - cấp độ cơ bản

Kế toán quản trị là công việc liên quan đến cung cấp các thông tin tài chính nhằm phục vụ hoạt động quản lý của một doanh nghiệp.Quá trình quản trị được xem là một chuỗi các hoạt động từ đưa ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát.

Kế toán quản trị - cấp độ nâng cao

Kế toán quản trị là công việc liên quan đến cung cấp các thông tin tài chính nhằm phục vụ hoạt động quản lỷ của một doanh nghiệp.Quá trình quản trị được xem là một chuỗi các hoạt động từ đưa ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát.

So sánh chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực Kế toán chung được thừa nhận (US GAAP)

altMục tiêu khóa học

Với mục tiêu giúp học viên có thể ‘đọc’ được Báo cáo Tài chính theo đúng nghĩa. Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.

Kiểm toán nội bộ ngân hàng thương mại

Mục tiêu khóa học

Thời gian gần đây, ở Việt Nam, kiểm toán nội bộ (KTNB) được nhắc đến như là một công cụ hoặc một chức năng quản trị doanh nghiệp.
Trong khi chưa có quy định hoặc yêu cầu từ phía cơ quan chức năng, hiệp hội chuyên nghiệp về KTNB, thì nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng cho mình một cơ chế KTNB như là một phần của công tác hoạch định chiến lược kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Các bài viết khác...