Trang chủ Các khóa Tài chính - ngân hàng

Tài chính - Ngân hàng

Định giá doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học

Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quát và những phân tích khoa học, khách quan về định giá doanh nghiệp, giúp học viên có thể hiểu và xác định được giá trị ban đầu của các doanh nghiệp mà mình quan tâm

Lập và quản lý ngân sách (Dự toán)

altMục tiêu khóa học

Khoá học sẽ giúp học viên hiểu được vai trò của dự toán trong vai trò làm công cụ hữu hiệu cho chiến lược và giao tiếp. Bên cạnh vai trò cần thiết trong việc tạo ra và đạt được chiến lược kinh doanh tốt, khóa học sẽ đưa tới học viên cách mà dự toán có thể nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đánh giá hiệu quả hoạt động

altMục tiêu khóa học:

  • Nắm bắt được các chỉ số kết quả hoạt động tài chính cũng như phi tài chính và phương pháp đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp, phòng ban và đánh giá kết quả hoạt động của cá nhân.
  • Giải thích tập trung và đánh giá chính sách chuyển giá

Phân tích Báo cáo Tài chính

Mục tiêu khóa học:

Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên những thành phần cơ bản của Báo cáo Tài chính, cơ sở lập Báo cáo Tài chính và những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và ‘nhạy cảm’ khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.

Lập và quản lý dự toán (ngân sách)

Mục tiêu khóa học:

Học viên sẽ hiểu được vai trò của ngân sách trong vai trò làm công cụ hữu hiệu cho chiến lược kinh doanh và trao đổi thông tin. Bên cạnh vai trò cần thiết trong việc tạo ra và đạt được chiến lược kinh doanh tốt, khóa học sẽ đưa tới học viên cách mà ngân sách có thể nâng cao hiệu quả hoạt động. Cụ thể, khóa học đưa tới các công cụ lập ngân sách thực tiễn :

Tài chính cho nhà quản lý

Với mục tiêu cung cấp cho đội ngũ quản lý những kiến thức thực tiễn cần thiết về tài chính – kế toán – thuế, từ đó có thể chủ động tham gia hiệu quả hơn vào các lĩnh vực của tài chính – kế toán, cũng như đưa ra các quyết định hiệu quả hơn, Vietsourcing thiết kế khóa học ‘Tài chính dành cho lãnh đạo’ với những nội dung chính như sau.

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

  • Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp có thể được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể, nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Để “sức khỏe” của doanh nghiệp được đảm bảo, “hệ thống” ấy cần phải lưu thông trơn tru, hiệu quả. Quản trị tài chính doanh nghiệp chính là công việc đảm bảo sự “lưu thông” ấy thông qua việc áp dụng các nguyên tắc tài chính để đưa ra các quyết định và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả. Tại Vietsourcing, khóa học “Quản trị tài chính doanh nghiệp” sẽ giúp học viên nắm bắt và hiểu các lý thuyết cơ bản về tài chính, cũng như các vấn đề cốt lõi trong quản trị tài chính doanh nghiệp, giúp vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Giám đốc điều hành

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được thiết kế theo hình thức xây dựng tình huống & thảo luận nhóm nhằm giúp học viên:

  • Hiểu được các khái niệm cà sự khác biệt giữa quản lý & lãnh đạo

Quản trị rủi ro dành cho doanh nghiệp - Cấp độ cơ bản

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên là cán bộ quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc doanh nghiệp về những nội dung cơ bản liên quan tới rủi ro kinh doanh.

Nguồn tài trợ của Doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên có kinh nghiệm về quản lý tài chính, là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách tài chính của các Doanh nghiệp, mục tiêu của khoá học là trang bị cho học viên những hiểu biết sâu sát về vấn đề nguồn tài trợ của Doanh nghiệp.

Các bài viết khác...