Trang chủ Các khóa Tài chính - ngân hàng Đánh giá hiệu quả hoạt động

Đánh giá hiệu quả hoạt động

Mục tiêu khóa học:
 • Yêu cầu về đánh giá kết quả hoạt động đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây cùng với sự ra đời của cơ cấu và phương pháp luận đánh giá mới, ví dụ như thẻ điểm cân bằng, giá trị gia tăng kinh tế, giá phí dựa trên hoạt động và kỹ thuật tự đánh giá.
 • Khóa học này tập trung vào những chủ đề chính nhằm cung cấp tóm lược cập nhật về những tư tưởng chủ đạo trong đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh, lý thuyết cũng như thực tiễn. Khóa học bao gồm nội dung về các lĩnh vực kế toán, hoạt động, quản lý, marketing và hành vi tổ chức.

Đối tượng học viên:

 • Trưởng các bộ phận, phòng ban trong công ty
 • Thành viên ban kiểm soát, bộ phận quản lý nhân sự cấp cao
 • Các đối tượng khác quan tâm

Giảng viên:

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về Đánh giá hiệu quả hoạt động cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

Nội dung chính:

Thời lượng14h (2 ngày)
Học phí2.500.000
Chính sách ưu đãi
Học viên tự túc học phí5%
Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
Nhóm 5 người trở lên5%
Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
Tải lịch học dự kiến

Hà Nội     HCM

  Đánh giá hiệu quả hoạt động

  Phần I. Đánh giá hiệu quả hoạt động của toàn doanh nghiệp

  • Sử dụng các chỉ số tài chính trong đánh giá hiệu quả hoạt động
  • Sử dụng các chỉ số phi tài chính trong đánh giá hiệu quả hoạt động
   • Các chỉ số thành công cốt lõi
   • Chỉ số phân tích hiệu quả chính
   • Mô hình Bảng điểm cân bằng
   • Mô hình Hợp nhất khối
  • Các yếu tố ảnh hưởng đến đánh giá hiệu quả hoạt động

  Phần II. Đánh giá hiệu quả hoạt động của một đơn vị trong doanh nghiệp

  • Sử dụng các chỉ số phân tích đầu tư
  • Sử dụng các chỉ số thu nhập
  • Xem xét vấn đề chuyển giá trong đánh giá hiệu quả một đơn vị

  Phần III. Đánh giá kết quả hoạt động cá nhân

  • Tổng quan về quá trình đánh giá nhân viên
  • Xây dựng một hệ thống đánh giá nhân viên hiệu quả
  • Mục tiêu và các bước thực hiện đánh giá nhân viên
  • Đánh giá nhân viên hàng năm: cách thức thực hiện và minh họa

  Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học "Đánh giá hiệu quả hoạt động":
  dg

  CHIA SẺ BÀI VIẾT