Bộ phận kế toán

Bộ phận kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin tài chính, quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của nhà quản lý cũng như của nhà đầu tư. Một trong những yêu cầu quan trọng của kế toán là đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và các quy định kế toán, duy trì tính minh bạch trong các báo cáo kế toán.

Là Đối tác Đào tạo Chính thức chuẩn Vàng của ACCA, bên cạnh các chương trình đào tạo dài hạn để lấy các chứng chỉ quốc tế như ACCA, FIA, bằng Cử nhân Kế toán Ứng dụng Đại học Oxford Brookes, Vietsourcing cung cấp các khóa đào tạo  kế toán ngắn hạn theo yêu cầu.

CHIA SẺ BÀI VIẾT