Trang chủ Đào tạo theo yêu cầu Đào tạo theo yêu cầu chuyên môn Kiểm toán - kiểm soát

Kiểm toán - kiểm soát

Bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp giúp chỉ ra các thiếu sót, yếu kém trong hoạt động của doanh nghiệp, qua đó giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản lý rủi ro hiệu quả.

Là Đối tác Đào tạo Chính thức chuẩn Vàng của ACCA, các khóa học theo yêu cầu của Vietsourcing dành cho bộ phận kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp giúp xây dựng các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho công việc chuyên môn.

 

CHIA SẺ BÀI VIẾT

accaicaew                                                                 

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM