Khóa đào tạo chuyên sâu: Lập hồ sơ giá chuyển nhượng, thanh tra chuyển giá và nghị định mới về chuyển giá từ 2017

Mục tiêu khóa học:

Thanh tra về chuyển giá đã diễn ra ngày càng thường xuyên tại Việt Nam và các Tập đoàn quốc tế đều đã hiểu rằng Việt Nam là một trong các nước có mối quan tâm đặc biệt đến vấn đề chuyển giá trong khu vực Châu Á. Việt Nam là một trong số các nước quản lý rất chặt về chuyển giá, thực hiện nhiều cuộc thanh tra và điều chỉnh liên quan đến chuyển giá, công bố các doanh nghiệp lớn có hành vi chuyển giá trên các phương tiện thông tin đai chúng và thực hiện thanh tra ở quy mô rộng trên nhiều lĩnh vực. Thực hiện theo Nghị Quyết số 19-2016/ NQ-CP ngày 28/4/2016, Bộ Tài chính (“BTC”) đã hoàn thành dự thảo Nghị định về Quản lý Giá chuyển nhượng của Giao dịch Liên kết, Chống Chuyển giá, Chống Thất thu Ngân sách Nhà nước.

Dự thảo Nghị định đã cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục đi theo xu hướng quản lý chặt chẽ hơn nữa vấn đề chuyển giá. Nghị định đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với các giao dịch liên kết, nhưng cùng lúc cũng bổ sung các hướng dẫn như Miễn trừ Nghĩa vụ chuẩn bị hồ sơ xác định giá thị trường hay cách thực hiện nghiên cứu so sánh. Các hướng dẫn này hữu ích trong bối cảnh nhiều nước không đưa ra các quy định cụ thể về các vấn đề này, gây  phát sinh nhiều khúc mắc và chi phí tuân thủ tốn kém không hiệu quả. Nghị định cũng lần đầu tiên giới thiệu tại Việt Nam các khái niệm của BEPS và một số nội dung mới khác.

Để đáp ứng nhu cầu hiện nay của các doanh nghiệp, tập đoàn và công ty đang hoạt động tại Việt nam đồng thời và làm rõ hơn các nội dung trong nghị định mới, Trung tâm Đào tạo Vietsourcing trân trọng giới thiệu khóa học ‘Phân tích chuyên sâu về chuyển giá trong môi trường thanh tra thuế và chuyển giá hiện tại’.

Lợi ích dành cho học viên khi tham gia khóa học:

 • Khóa học sẽ cung cấp các nội dung liên quan đến quy định về quản lý giá chuyển nhượng, các yêu cầu mà doanh nghiệp thường gặp phải trong thanh tra giá chuyển nhượng, vv.
 •  Khóa học không chỉ là những hướng dẫn về mặt lý thuyết về các yêu cầu tuân thủ nêu trong quy định mà còn là những chia sẻ về kinh nghiệm thực tế của giảng viên để giúp học viên tăng cường hiểu biết về bản chất, mục đích của các quy định về chuyển gia, cũng như những cách tiếp cận thực tế, tiết kiệm chi phí và hiệu quả trong quá trình thực hiện nghiệp vụ tại nơi làm việc cũng như trong thanh tra giá chuyển nhượng.
 • Đối với các thay đổi sắp tới mà dự thảo nghị định có thể yêu cầu, khóa đào tạo sẽ giúp các học viên, đặc biệt là các kế toán viên, kế toán trưởng, CFO, Finance manager, vv. của các công ty có sự chuẩn bị sẵn sàng tốt hơn. Với kinh nghiệm làm việc trên 10 năm trong lĩnh vực tuân thủ và thanh tra giá chuyển nhượng không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các nước lân cận trong khu vực, giảng viên của khóa đào tạo sẽ chia sẻ với học viên những kiến thức thực tiễn và hữu ích, cũng như giúp học viên giải đáp các thắc mắc liên quan đến vấn đề giá chuyển nhượng và giao dịch với các công ty trong tập đoàn.

Đối tượng học viên:

 • Các doanh nghiệp có một hoặc nhiều hoạt động sau: nhập khẩu hàng hóa để bán hoặc gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, trả phí bản quyền, trả phí dịch vụ và lãi vay, và/hoặc các thực hiện giao dịch liên kết khác.
 • Các doanh nghiệp có giao dịch được cho là rủi ro cao về chuyển giá (xét về khối lượng giao dịch, giao dịch với nước có thuế suất thấp, bị thua lỗ hay có lợi nhuận giảm, bên liên kết nước ngoài tham gia vào quyết định kinh doanh trong nước, sở hữu tài sản vô hình hoặc chuyển giao quyền sở hữu tài sản vô hình ra nước ngoài).

Tại sao lại chọn Vietsourcing?

 • Giảng viên với kiến thức chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp.
 • Điều kiện học đạt tiêu chuẩn quốc tế.
 • Nhân viên có kinh nghiệm tổ chức các khóa học chuyên nghiệp.
 • Nơi đầu tiên cung cấp khóa học đào tạo thông qua những tình huống thực tế.

Nội dung khoá học

Thời lượng: 2 ngày, 4 sessions (2.5 giờ – 3 giờ/ session)

Tài liệu yêu cầu học viên in ra và đọc trước:

 • Thông tư 117/2005/TT-BTC
 • Thông tư 66/2010/TT-BTC
 • Thông tư 201/2013/TT-BTC.
 • Dự thảo nghị định về giá chuyển nhượng
 • Mẫu Tờ khai thông tin giao dịch liên kết: 03-7/TNDN

Tài liệu in và phát tại khóa đào tạo:

Session 1

 • Bảng tóm tắt các quan hệ liên kết theo Thông tư 66/2010/TT-BTC
 • Case Study 1: Bài tập xác định bên liên kết theo quan hệ sở hữu
 • Case Study 2: Bài tập xác định bên liên kết theo quan hệ giao dịch
 • Bảng tóm tắt các phương pháp xác định giá thị trường theo Thông tư 66
 • Case Study 3: Bài tập xác định giá thị trường sử dụng phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập trực tiếp có điều chính khác biệt trọng yếu
 • Case Study 4: Bài tập xác định giá thị trường sử dụng phương pháp giá bán lại
 • Case Study 5: Bài tập xác định giá thị trường sử dụng phương pháp giá vốn cộng lãi
 • Case Study 6: Bài tập xác định giá thị trường sử dụng phương pháp giá so sánh lợi nhuận sử dụng kết quả nghiên cứu so sánh từ cơ sở dữ liệu Oriana
 • Bài tập multiple choice một số vấn đề cơ bản về chuyển giá và xác định quan hệ liên kết

Session 2

 • Case Study 7: Bài tập điền thông tin giao dịch liên kết vào Mẫu 03-7 sử dụng thông tin từ báo cáo tài chính đã kiểm toán và thông tin nội bộ
 • Ví dụ về cấu trúc của Báo cáo xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết
 • Case Study 8: Bài tập xác định các phân tích về chức năng, tài sản và rủi ro tương ứng với một nhà máy gia công thuần túy xuất theo hợp đồng.
 • Case Study 9: Bài tập xác định các phân tích về chức năng, tài sản và rủi ro tương ứng với một công ty phân phối sản phẩm.
 • Case Study 10: Bài tập xác định biên độ giá thị trường tỷ suất lợi nhuận từ các công ty tương đương và so sánh với tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp
 • Bài tập multiple choice: một số vấn đề cơ bản về điền tờ khai thông tin giao dịch liên kết và lập hồ sơ xác định giá thị trường

Session 3

 • Case Study 10: Cách tính điều chỉnh về giá chuyển nhượng sử dụng dữ liệu nội bộ
 • Case Study 11: Cách tính điều chỉnh về giá chuyển nhượng sử dụng dữ liệu từ nghiên cứu so sánh dùng cơ sở dữ liệu Oriana
 • Danh sách các tài liệu thường được yêu cầu trong thanh tra chuyển giá
 • Danh sách các câu hỏi thường đươc hỏi trong thanh tra chuyển giá
 • Mẫu thu thập thông tin trong thanh tra chuyển giá: M01- M06
 • Case Study 12: Kết cấu một công văn giải trình trong thanh tra chuyển giá
 • Case Study 13:  Một trường hợp đàm phán thành công trong thanh tra chuyển giá sử dụng nghiên cứu so sánh từ cơ sở dữ liệu
 • Bài tập multiple choice: một số vấn đề cơ bản về thanh tra giá chuyển nhượng
 • Danh sách các tài liệu gửi kèm Mẫu Tham vấn Thỏa thuận trước về xác định giá tính thuế
 • Danh sách các tài liệu gửi kèm Mẫu Hồ sơ chính thức xin Thỏa thuận trước về xác định tính thuế
 • Tóm tắt Một chu trình mẫu trong lập xin Thỏa thuận trước về xác định giá tính thuế
 • Bảng so sánh các phương pháp xác định giá thị trường theo quy định của thuế về giá chuyển nhượng và các phương pháp xác định giá tính thuế hải quan trong trường hợp có quan hệ đặc biệt

Session 4

 • Bảng tóm tắt các quan hệ liên kết theo Nghị định mới về giá chuyển nhượng
 • Bảng tóm tắt các nội dung khuyến nghị trong Hồ sơ tập đoàn (Master file), Hồ sơ doanh nghiệp (Local File), Hồ sơ so sánh lợi nhuận giữa các quốc gia (Country-by-Country Reporting) theo OECD – BEPS Action Plan No. 13
 • Bài tập multiple choice: một số vấn đề cơ bản về APA, Hồ sơ chuyển giá 3 cấp theo quy định của OECD và Nghị định mới về giá chuyển nhượng

Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Phân tích chuyên sâu về chuyển giá"
pttt

CHIA SẺ BÀI VIẾT