Trang chủ Góc học viên Thông báo học viên Về việc cập nhật kỳ thi CPA VN năm 2017 với học viên ACCA

Về việc cập nhật kỳ thi CPA VN năm 2017 với học viên ACCA

Trung tâm Đào tạo Vietsourcing trân trọng thông báo với bạn về việc cập nhật kỳ thi CPA VN năm 2017.  Bạn vui lòng truy cập LINK: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/tb/tb_chitiet?dDocName=MOFUCM114321&_adf.ctrl-state=xllxxukby_162&_afrLoop=19616568352660379 để xem thông báo từ Bộ Tài chính vào ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Dưới đây là một số điểm chính bạn cần lưu khi khi chuẩn bị tham gia kỳ thi: 

1. Các tài liệu chứng​ nhận từ ACCA: Vui lòng tham khảo phần 3.5 (điểm c, g và h) của thông báo từ Bộ Tài chính ở đường link trên.

Được sự nhất trí của Bộ Tài chính đối với những hồ sơ tài liệu yêu cầu tại 3 điểm trong thông báo dành cho các hội viên ACCA, ACCA Việt Nam sẽ ban hành thư xác nhận cho những hội viên tích cực đã thi đỗ môn Luật và/hoặc Thuế phiên bản Việt Nam.

Vui lòng gửi họ tên, số ID ACCA, thông tin về môn Luật và/hoặc Thuế mà bạn đã thi đỗ cùng với địa chỉ gửi thư về địa chỉ email:

  • Ho Chi Minh City: HCM.Assistant@accaglobal.com
  • Hanoi: Hanoi.Assistant@accaglobal.com

2. Các vấn đề khác.

  • · Thời gian thi dự kiến: Từ ngày 22/12/2017 đến ngày 27/12/2017
  •  Phí thi: 2 triệu đồng/ thí sinh
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/10/2017 đến hết ngày 15/11/2017
  •  Vui lòng truy cập website của Bộ Tài chính www.mof.gov.vn vào ngày 10/12/2017 để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham gia

Cuối cùng, vui lòng đọc Thông tư số 91/2017/TT-BTC ngày 31/8/2017 của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp và quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên có hiệu lực từ các kỳ thi năm 2017 tại LINK.

CHIA SẺ BÀI VIẾT