Cơ hội nghề nghiệp

HR Internship Opportunities 2018 at EY VietNam

alt

PwC Vietnam - Internship Recruitment Programme 2018

We are delighted to inform that the PwC Vietnam's Internship Recruitment Programme 2018 is now open for application until 10 September 2017.
PwC is offering internship opportunities at both Hanoi and Ho Chi Minh City office for final- year students and fresh graduate with less than one year of work experience and would like to share this with your students.

For more details about PwC and the programme, please visit: https://www.pwc.com/vn/en/careers/graduate-and-undergraduate-careers/internship-programme.html

HR Internship Opportunities at EY VietNam

alt

Advisory Internship Opportunities at EY VietNam

alt

Tuyển dụng kế toán viên

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Công ty chúng tôi đang tìm kiếm nhân viên có trình độ và năng lực người mới ra trường cũng như người có kinh nghiệm để gia nhập vào văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh.

In order to meet company development, we are looking for knowledgeable and qualified people both experienced and fresh graduates to join our team in Hochiminh office.

Các bài viết khác...