Trang chủ Góc học viên Kinh nghiệm học và thi ACCA Kỹ năng làm bài thi môn F5 – Đánh giá hiệu quả hoạt động

Kỹ năng làm bài thi môn F5 – Đánh giá hiệu quả hoạt động

Với môn F5, các bạn phải hiểu được bản chất và áp dụng nhuần nhuyễn một số phương pháp tính giá thành và quản lý giá thành. F5 là môn học chuyển tiếp của môn F2 với lượng kiến thức sâu rộng hơn chủ yếu tập trung vào phần quản trị kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giúp cho doanh nghiệp đạt được kết quả cao hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.

Môn F5 bao gồm 5 phần kiến thức chính sau:

  • Một số phương pháp kế toán quản trị
  • Phương pháp ra quyết định
  • Lập dự toán
  • Phân tích biến động
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động

ACCA vừa mới đưa thêm hình thức thi trắc nghiệm vào một số môn học ACCA thuộc module Kỹ năng. Các câu hỏi trắc nghiệm có thể hỏi chúng ta bất kỳ phần kiến thức nào có trong đề cương vì vậy, bắt buộc các bạn phải nắm được hết các kiến thức có trong đề cương thì mới có thể trả lời được hết các câu hỏi trắc nghiệm đó.

Một số phương pháp Kế toán quản trị: Phần kiến thức này tương đối dễ học. Các bạn chỉ cần nắm được một số phương pháp tính giá thành sau: Phương pháp tính giá thành dựa trên các hoạt động (ABC), Phương pháp tính giá thành theo vòng đời của sản phẩm, Throughput accounting (quản lý kế toán dựa trên nguyên tắc và đơn giản hóa quản lý, cung cấp thông tin hỗ trợ quyết định để cải thiện lợi nhuận doanh nghiệp), Phương pháp tính giá thành theo mục tiêu và phương pháp tính giá thành các vấn đề liên quan đến môi trường.

Với các phương pháp tính giá thành dự trên các hoạt động (ABC), Throughput, PP tính giá thành theo mục tiêu, ACCA sẽ yêu cầu các bạn đưa ra ý kiến thảo luận và vận dụng kiến thức đã học vào một số bài tập thực hành cụ thể. Trong khi Phương pháp tính giá thành theo vòng đời của sản phẩm và phương pháp tính giá thành các vấn đề liên quan đến môi trường thì chỉ yêu cầu các bạn đưa ra ý kiến thảo luận đơn thuần mà thôi.

Phần này có thể hỏi thi trắc nghiệm hoặc hỏi trong phần câu hỏi bắt buộc dưới dạng câu hỏi riêng biệt hoặc hỏi thành một ý nhỏ trong một câu hỏi khác

Phương pháp ra quyết định: Phần này sẽ khó hơn một chút với các kiến thức về Phân tích các chi phí liên quan, phân tích sản lượng – lợi nhuận và chi phí, phân tích những nhân tố hạn chế hoạt động của doanh nghiệp, quyết định về giá bán, quyết định sản xuất hay mua ngoài, đối mặt với rủi ro và sự không chắc chắn trong việc ra quyết định. ACCA sẽ yêu cầu các bạn đưa ra ý kiến thảo luận và vận dụng vào một số bài tập thực hành. Các câu hỏi sẽ được hỏi riêng hoặc hỏi chung với các phần kiến thức khác. Điểm số cho câu hỏi này là 15 điểm

Phân tích biến động sẽ vô cùng dễ nếu bạn hiểu bản chất của vấn đề còn nếu không thì sẽ là một mớ bòng bong.

Biến động hỗn hợp và biến động sản lượng, Biến động hoạt động và biến động lập kế hoạch, các khía cạnh hành vi và phân tích hiệu quả hoạt động của biến động giá thành tiêu chuẩn. Điểm số cho câu hỏi này là 10 điểm

Đánh giá hiệu quả hoạt động: Đây là phần kiến thức rất quan trọng, chiếm 10 điểm. Có thể ACCA sẽ hỏi riêng hoặc hỏi chung với các câu hỏi khác. Cần chú ý tới các chỉ số, phạm vi đánh giá hoạt động, Hoạt động của các bộ phận và giá chuyển giao giữa các bộ phận, hệ thống quản lý thông tin.

Đo lường hiệu suất cũng là một lĩnh vực quan trọng như tốt và có thể được kiểm tra trong 10 dấu hỏi hay trở thành một phần của câu hỏi khác nữa. Nó bao gồm Chỉ số, hiệu suất sư đoàn, Chuyển giá và hệ thống thông tin.

CHIA SẺ BÀI VIẾT