Các buổi chiếu livestream

Chi phí được trừ đối với thuế TNDN

Nội dung livestream lúc 20h15 thứ 6 (ngày 13/10):

  • Chi phí đã phát sinh cho doanh nghiệp mà không đủ điều kiện được trừ thì đương nhiên là sẽ phải đóng thuế TNDN cao, mà có khi thuế phải đóng còn cao hơn lợi nhuận thực
  • Vậy làm sao để chi phí được trừ, tức là làm sao để chi phí thực sự là hợp lý, hợp lệ

Video chia sẻ một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp

Video chia sẻ các một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp
✔ Xuất hóa đơn trong một số trường hợp cần lưu ý
✔ Thời điểm xuất hóa đơn, kê khai hóa đơn
✔ Xử lý tình huống khi hóa đơn sai, mất hóa đơn ….
✔ Các sai sót thường gặp về hóa đơn chứng từ
✔ Phạt liên quan đến hóa đơn chứng từ
Tài liệu sẽ được gửi riêng cho bạn khi bạn để lại email và chia sẻ video này ở chế độ CÔNG KHAI/PUBLIC
Sẽ có hệ thống sẽ tự động kiểm tra. Nếu chưa thực hiện đủ hai bước trên thì hệ thống chưa thể thu thập email gửi tài liệu cho bạn

Video chia sẻ các một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ của doanh nghiệp ✔ Xuất hóa đơn trong một số trường hợp cần lưu ý ✔ Thời điểm xuất hóa đơn, kê khai hóa đơn ✔ Xử lý tình huống khi hóa đơn sai, mất hóa đơn …. ✔ Các sai sót thường gặp về hóa đơn chứng từ ✔ Phạt liên quan đến hóa đơn chứng từ

Livestream: Tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam

Anh chị & các bạn học viên thân mến,

Trân trọngmời anh chị & các bạn tới tham dự buổi hội thảo Tổng quan hệ thống Thuế Việt Nam và các vấn đề về Thuế thu nhập cá nhân vào lúc 18 giờ 15' ngày 12/9/2017

Một số điều cần lưu ý về thuế khi kinh doanh online...

Vui lòng email về trung tâm để nhận được tài liệu được thể hiện trong video này:

Các bài viết khác...