Trang chủ Góc học viên Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Bạn Trần Quang Minh lớp F2 viết thư cảm ơn thầy Tâm sau khi vượt qua kỳ thi môn F2

 altBạn Trần Quang Minh gửi lời cảm ơn đến thầy Tâm sau khi vượt qua kỳ thi môn F2 đầy khó khăn.

Thư cảm ơn của bạn Lê Trần Hạnh Thảo gửi thầy Tâm

 altBạn Lê Trần Hạnh Thảo sau khi vượt qua kỳ thi môn F2 và F3, đã gửi lời cảm ơn đến thầy Tâm của mình

Thư chúc mừng của học viên Trần Minh Thao gửi giảng viên Nguyễn Phương Hằng

alt

Là học viên có thành tích rất tốt trong các kỳ thi FIA/ CAT, anh Trần Minh Thao, học viên tại TT Đào tạo Vietsourcing từ năm 2010 đã có đôi lời cảm ơn và chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 gửi cô giáo Nguyễn Phương Hằng.

Anh Trần Minh Thao hiện đang làm việc tại Công ty Kiểm toán & Kế toán Hà Nội Số 3/1295 Giải Phóng.

Chức danh: Kiểm toán viên

Nội dung thư xin được trích dẫn như sau:

Anh Nguyễn Hồng Quân gửi thư cảm ơn Vietsourcing từ Kiểm toán Nhà nước

altAnh Nguyễn Hồng Quân, Phó phòng Kiểm toán Khu vực VII viết thư cảm ơn tới Vietsourcing sau khi hoàn thành Chương trình ACCA.

Chị Trần Thu Hạnh cảm ơn cô Mary sau khi hoàn thành môn F7

Chị Trần Thu Hạnh, học viên ACCA tại Vietsourcing, đã gửi lời cảm ơn đến cô Mary sau khi vượt qua môn F7 môn học được đánh giá là khó trong các môn của chương trình ACCA.

Anh Nguyễn Nam Trung cảm ơn Vietsourcing sau khi hoàn thành Chương trình ACCA

Anh Nguyễn Nam Trung,  Finance Manager của VP đại diện Rosa Luxemburg Stiftung tại Việt Nam sau khi hoàn thành kỳ thi ACCA, đã gửi lời cảm ơn đến Vietsourcing, nội dung thư như sau: