(VACPA) Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu

Mời tham dự khóa đào tạo “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu”- Dành cho sinh viên tháng 7/2017

alt

alt

CHIA SẺ BÀI VIẾT