Cập nhật kiến thức môn Business and Finance từ ngày 01/01/2018.

Từ ngày 01/01/2018, học phần Business and Finance sẽ được đổi tên thành Business, Technology and Finance.
ICAEW ghi nhận tầm quan trọng ngày càng tăng của công nghệ trong hoạt động nghề nghiệp ngày nay và đã đưa chúng vào một trong những nội dung nghiên cứu của chương trình ICAEW CFAB và ACA. Nội dung này đặc biệt có liên quan đến kiến thức Kinh doanh và Tài chính. Vì vậy, ICAEW đã cập nhật tên môn học để thừa nhận điều này. Điều đó có nghĩa việc cập nhật kiến thức và sử dụng các tài liệu học tập xuất bản năm 2018 có tầm quan trọng rất lớn để bạn có thể vượt qua kỳ thi môn này kể từ ngày 1/1/2018.
Một số nội dung về Công nghệ bạn cần phải nắm được trong học phần Business, Technology and Finance trong năm 2018.
  • Xác định các đặc điểm của dữ liệu lớn (Big Data) cũng như các loại và nguồn dữ liệu khác nhau;
  • Cách thức phân tích dữ liệu trong các tổ chức;
  • Các loại rủi ro an toàn thông tin mạng và các loại tấn công mạng cũng như các bước để tổ chức có thể thực hiện nhằm cải thiện an ninh mạng;
  • Chỉ ra các đặc trưng và cách sử dụng phần mềm kế toán trên nền điện toán đám mây, mạng internet và Công nghệ sổ cái phân tán (Distributed ledger technology).
Trung tâm đào tạo Vietsourcing đang có kế hoạch khai giảng các lớp Business, Technology and
Finance 2018. Các bạn truy cập vào đây để xem lịch học chi tiết:

CHIA SẺ BÀI VIẾT