Bản tin Kế toán - Thuế - Tài chính

Bảng kê nộp thuế

Bảng kê nộp thuế bằng tiền mặt kê khai theo tháng hoặc quý, được cập nhật theo thông tư số TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Tờ khai 11 KK-TNCN kê khai thuế TNCN cho người nhận chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng phát sinh năm nào kê năm đó, cập nhật theo thông tư TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà, đất

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất dùng để kê khai phí trước bạ nhà đất theo phát sinh, được cập nhật theo thông tư số TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo PP trực tiếp kê khai theo tháng hoặc quý, được cập nhật theo thông tư số TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

Tờ khai trực tiếp trên thuế GTGT

Tờ khai GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tháng hoặc quý, được cập nhật theo thông tư số TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng để kê khai hàng hóa, dịch vụ bán ra theo tháng hoặc quý, cập nhật theo thông tư số TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

Bảng kê đầu ra 01-1-GTGT

Bảng kê đầu ra 01-1-GTGT dùng để kê khai hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo tháng hoặc quý, cập nhật theo thông tư số TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014

Tờ khai thuế GTGT mẫu 01-GTGT

Tờ khai thuế GTGT mẫu 01-GTGT dùng để kê khai thuế theo tháng hoặc quý, được cập nhật theo thông tư TT119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài chính

Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất cập nhật theo thông tư TT16/2011/TT-BTNMT ngày 20/05/2011

Tờ khai đăng ký thuế đất

Tờ khai đăng ký thuế đất, dùng cho cá nhân có cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế đất cho diện tích đất thực tế quản lý sử dụng, cập nhật theo thông tư TT41/2006/TT-BTC ngày 15/05/2006

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thuyết minh báo cáo tài chính, sử dụng làm báo cáo tài chính hàng năm để giải thích cơ sở dữ liệu ghi trên báo cáo tài chính, cập nhật theo quyết định QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/02/2006 của Bộ tài chính

Sổ tiền gửi

Các bài viết khác...

accaicaew                                                                 

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM