Bản tin Kế toán - Thuế - Tài chính

Sổ nhật ký chung

Sổ nhật ký chung dùng để tổng hợp, ghi chép hàng ngày các nghiệp vụ kế toán phát sinh, cập nhật theo quyết định số QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính.

Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ

Dùng để tổng hợp, ghi chép hàng ngày các nghiệp vụ kế toán phát sinh, cập nhật theo quyết định số QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính

Sổ chi tiết chi hoạt động

Sổ chi tiết chi hoạt động dùng để quản lý các tài khoản chi cho cục Thuế theo kỳ phát sinh, cập nhật theo thông tư số TT33/2011/TT-BTTTT ngày 01/11/2011 bộ Thông tin truyền thông

Sổ chi tiết các tài khoản

Sổ chi tiết các tài khoản dùng để theo dõi chi tiết các tài khoản hàng tháng, cập nhật theo quyết định số QĐ15/2006/QĐ-BTC ngày 20/02/2006 của Bộ Tài chính

Sổ chi tiết bán hàng

Sổ ghi chép bán hàng dùng để ghi chép các hoạt động bán hàng theo hàng tháng, cập nhật theo quyết định số QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính

Nhật ký sổ cái

Nhật ký sổ cái dùng để ghi chép, tổng hợp phát sinh các nghiệp vụ hàng ngày, cập nhật theo quyết định số QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính

Danh mục tài sản cố định

Chứng từ ghi sổ

Chứng từ ghi sổ dùng để ghi chép hàng ngày tình hình thu-chi theo từng tháng, được cập nhật theo quyết định QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính

Báo cáo tồn kho đầu năm

Báo cáo tồn kho đầu năm dùng để theo dõi hàng tồn kho dùng trong báo cáo định kỳ, cập nhật theo quyết định QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 theo Bộ Tài chính

Báo cáo tồn kho

Báo cáo tổng hợp tồn kho

Báo cáo tổng hợp tồn kho dùng để theo dõi hàng tồn kho theo báo cáo định kỳ, cập nhật theo quyết định số QĐ48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài chính

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán dùng để theo dõi thu-chi ngân sách nhà nước theo bác cáo định kỳ, cập nhật theo thông tư số TT121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính

Các bài viết khác...

accaicaew                                                                 

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM