Các vấn đề hành chính và dự thi

 • Đăng ký dự thi:

  • Thi trên giấy (các môn Cấp độ Chuyên nghiệp và Cấp độ Nâng cao)
  • Đăng ký online qua training file
  • Điền đầy đủ thông tin vào Exam Entry Application Form (phiếu đăng ký dự thi) (link down form cho kỳ thi 2016 => Thi trên máy tính (e-assessment) (các môn Cấp độ Chứng chỉ)
  • Đăng ký tại các trung tâm tổ chức thi
 • Tham gia thi:

  • Thí sinh có thể lựa chọn thời gian thi
  • Có thể hủy đăng ký thi hoặc đăng ký lại thời gian thi ít nhất 24 giờ trước ngày thi.
  • Nếu thi lần đầu không đỗ, thí sinh được quyền làm đơn đăng ký dự thi và thi lại ngay sau đó.
  • Với chương trình CFAB, số lần dự thi tối đa cho mỗi môn là 4 lần.
 • Kết quả thi:

  • Các môn thi CBE: Kết quả thi sẽ được công bố 1 ngày sau ngày thi.
  • Các môn thi trên giấy: Kết quả thi sẽ được công bố 5 tuần sau ngày thi.
 • Tài liệu học (được phát miễn phí khi sau khi đăng ký học)

  •  Cấp độ Chứng chỉ: £30/môn
  •  Cấp độ Chuyên nghiệp: £45/môn
  •  Cấp độ Nâng cao: £80/môn

CHIA SẺ BÀI VIẾT