Cấp độ Chứng chỉ

Cấp độ Chứng chỉ: gồm 6 môn tương đương với chương trình ICAEW CFAB. Sau khi hoàn thành 6 môn và thi đỗ, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (CFAB)

Accounting | Kế toán tài chính

 • Nội dung môn học
  • Ghi chép sổ sách kế toán
  • Điều chỉnh sai sót trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
  • Lập báo cáo tài chính
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Management Information | Kế toán quản trị

 • Nội dung môn học
  • Chi phí và chiến lược giá
  • Ngân sách và dự toán
  • Quản trị hiệu quả kinh doanh
  • Ra quyết định quản lý
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Law | Luật (Anh)

 • Nội dung môn học
  • Tác động của luật dân sự đến kinh doanh và dịch vụ
  • Luật doanh nghiệp và luật phá sản
  • Tác động của luật hình sự đến kinh doanh và dịch vụ
  • Tác động của luật tới môi trường làm việc chuyên môn
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Principles of Taxation | Nguyên tắc cơ bản về Thuế (Anh)

 • Nội dung môn học
  • Mục đích, các loại thuế, đạo đức
  • Quản lý thuế
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản bảo hiểm
  • Thuế thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế Giá trị gia tăng
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Business and Finance | Kinh doanh và Tài chính

 • Nội dung môn học
  • Mục đích và chức năng của Kinh doanh
  • Cơ cấu tổ chức
  • Vai trò của tài chính
  • Vai trò của kế toán
  • Quản trị, phát triển bền vững, trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức
  • Môi trường bên ngoài doanh nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Assurance | Kiểm toán

 • Nội dung môn học
  • Khái niệm, quy trình, tầm quan trọng của kiểm toán
  • Kiểm soát nội bộ
  • Thu thập bằng chứng trong một cuộc kiểm toán
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Học viên nhận xét ...

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM