Cấp độ Chứng chỉ

Cấp độ Chứng chỉ: gồm 6 môn tương đương với chương trình ICAEW CFAB. Sau khi hoàn thành 6 môn và thi đỗ, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ quốc tế về Tài chính, Kế toán và Kinh doanh (CFAB)

Accounting | Kế toán tài chính

 • Nội dung môn học
  • Ghi chép sổ sách kế toán
  • Điều chỉnh sai sót trong sổ sách kế toán và báo cáo tài chính
  • Lập báo cáo tài chính
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Management Information | Kế toán quản trị

 • Nội dung môn học
  • Chi phí và chiến lược giá
  • Ngân sách và dự toán
  • Quản trị hiệu quả kinh doanh
  • Ra quyết định quản lý
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Law | Luật (Anh)

 • Nội dung môn học
  • Tác động của luật dân sự đến kinh doanh và dịch vụ
  • Luật doanh nghiệp và luật phá sản
  • Tác động của luật hình sự đến kinh doanh và dịch vụ
  • Tác động của luật tới môi trường làm việc chuyên môn
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Principles of Taxation | Nguyên tắc cơ bản về Thuế (Anh)

 • Nội dung môn học
  • Mục đích, các loại thuế, đạo đức
  • Quản lý thuế
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản bảo hiểm
  • Thuế thu nhập từ hoạt động đầu tư vốn
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế Giá trị gia tăng
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Business and Finance | Kinh doanh và Tài chính

 • Nội dung môn học
  • Mục đích và chức năng của Kinh doanh
  • Cơ cấu tổ chức
  • Vai trò của tài chính
  • Vai trò của kế toán
  • Quản trị, phát triển bền vững, trách nhiệm doanh nghiệp và đạo đức
  • Môi trường bên ngoài doanh nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Assurance | Kiểm toán

 • Nội dung môn học
  • Khái niệm, quy trình, tầm quan trọng của kiểm toán
  • Kiểm soát nội bộ
  • Thu thập bằng chứng trong một cuộc kiểm toán
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính (CBE)
  • Thời gian: 1.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

ACA: FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING IFRS

CHỦ NHẬT

13.08.2017Đăng ký

ACA: FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING IFRS

Timetable
Đăng kýNội dung khóa họcƯu đãi học phí

Starting date

13.08.2017

Session times08:30 – 11:30 on Sunday (3h)
13:30 – 16:30 on Sunday (3h)
TrainerMs. Vu Pham Minh Chau, ACCA, CPA, MBA
Total hours54 hours
VenueVietsourcing Training Centre
Level 11, MB Building, 538 CMT8, W. 11, D. 3, HCM
InquiriesPlease send your inquiries:

Email: edu@vietsourcing.com/ Hotline: 09 42 41 8998

Tel: 08 39907777/08 3990 7681

Do note:

 • Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should the circumstance so require.

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội

Tư vấn viên Hà Nội

09 43 42 8998 (Ms Giang)

0977 879 316 (Ms Huong)

0974 385 670 (Ms Hang)

0986 7777 65 (Mr Hai)

0948 071 833 (Ms Van Anh)

0976 75 7755 (Ms Huyen)

Tư vấn viên TP Hồ Chí Minh

09 42 41 8998    0977 268 280

0941 668 998    0908 822 098

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM