Cấp độ Chuyên nghiệp

Cấp độ Chuyên nghiệp: gồm 6 môn

Audit and Assurance | Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo

 • Nội dung môn học
  • Các quy định về pháp lý, chuyên môn, đạo đức và các vấn đề hiện tại
  • Chấp thuận và sắp xếp các cuộc kiểm toán
  • Lập kế hoạch kiểm toán
  • Kết luận và báo cáo kiểm toán
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 2.5 giờ
  • Các câu hỏi về đạo đức và luật sẽ được rải đều trong các phần của đề thi.
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (được ICAEW cho phép) khi làm bài.
  • Điểm đỗ: 55%

Business Strategy | Chiến lược kinh doanh

 • Nội dung môn học
  •  Phân tích chiến lược
  • Lựa chọn chiến lược
  • Tiến hành thực hiện và giám sát chiến lược
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 2.5 giờ
  •  Điểm đỗ: 55%

Financial Accounting and Reporting | Kế toán tài chính và báo cáo tài chính

 • Nội dung môn học
  • Các khái niệm về kế toán, báo cáo tài chính và đạo đức
  • Báo cáo tài chính của một công ty
  • Báo cáo tài chính hợp nhất
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 3 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (IFRS)
  • Điểm đỗ: 55%

Financial Management | Quản trị tài chính

 • Nội dung môn học
  • Các lựa chọn tài chính
  • Quản lý rủi ro tài chính
  • Quyết định và định giá đầu tư
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 2.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Tax Compliance | Tuân thủ Thuế

 • Nội dung môn học
  • Đạo đức và pháp luật
  • Thuế gián thu
  • Thuế thặng dư vốn
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Thuế thu nhập cá nhân
 • Hình thức thi
  • Thi trên máy tính
  • Thời gian: 2.5 giờ
  • Điểm đỗ: 55%

Business Planning | Lập kế hoạch kinh doanh

Môn này gồm 3 học phần: Thuế, Ngân hàng, Bảo hiểm

 • 1. Lập kế hoạch kinh doanh: Thuế
  • Nội dung môn học
   • Đạo đức và pháp luật
   • Thuế tập đoàn
   • Thuế công ty vừa và nhỏ
   • Thuế thu nhập cá nhân
  • Hình thức thi
   • Thi trên giấy
   • Thời gian: 2.5 giờ
   • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
 • 2. Lập kế hoạch kinh doanh: Ngân hàng
  • Nội dung môn học
   • Sản phẩm dịch vụ tài chính
   • Quản trị rủi ro
   • Báo cáo tài chính và các quy định pháp lý đối với ngân hàng
   • Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm cho ngân hàng
   • Đạo đức nghề nghiệp
  • Hình thức thi
   • Thi trên giấy
   • Thời gian: 2.5 giờ
   • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
 • 3. Lập kế hoạch kinh doanh: Bảo hiểm
  • Nội dung môn học
   • Sản phẩm bảo hiểm
   • Quản trị rủi ro
   • Báo cáo tài chính và các quy định pháp lý đối với các công ty bảo hiểm
   • Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo cho các công ty bảo hiểm
   • Đạo đức nghề nghiệp
  • Hình thức thi
   • Thi trên giấy
   • Thời gian: 2.5 giờ
   • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM