Cấp độ Nâng cao

Cấp độ Nâng cao: gồm 3 môn:

 • Corporate Reporting (Báo cáo tài chính),
 • Strategic Business Management (Quản trị chiến lược kinh doanh),
 • Case Study (Bài tập lớn dạng tình huống)

Corporate Reporting (Báo cáo tài chính)

 • Nội dung môn học
  • Báo cáo tài chính – Các quy định
  • Báo cáo tài chính – Phân tích báo cáo tài chính
  • Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 3.5 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
  • Điểm đỗ: 50%

Strategic Business Management (Quản trị chiến lược kinh doanh)

 • Nội dung môn học
  • Quản trị và Chiến lược kinh doanh
  • Chiến lược tài chính
  • Cơ cấu tài chính và Tái cơ cấu tài chính
  • Công cụ tài chính và thị trường tài chính
  • Báo cáo tài chính
  • Kiểm toán
  • Đạo đức nghề nghiệp
  • Hình thức thi
 • Thi trên giấy
  • Thời gian: 3.5 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
  • Điểm đỗ: 50%

Case Study

 • Hình thức thi:
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 4 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)


CHIA SẺ BÀI VIẾT

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM