Cấp độ Nâng cao

Cấp độ Nâng cao: gồm 3 môn:

 • Corporate Reporting (Báo cáo tài chính),
 • Strategic Business Management (Quản trị chiến lược kinh doanh),
 • Case Study (Bài tập lớn dạng tình huống)

Corporate Reporting (Báo cáo tài chính)

 • Nội dung môn học
  • Báo cáo tài chính – Các quy định
  • Báo cáo tài chính – Phân tích báo cáo tài chính
  • Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo
  • Đạo đức nghề nghiệp
 • Hình thức thi
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 3.5 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
  • Điểm đỗ: 50%

Strategic Business Management (Quản trị chiến lược kinh doanh)

 • Nội dung môn học
  • Quản trị và Chiến lược kinh doanh
  • Chiến lược tài chính
  • Cơ cấu tài chính và Tái cơ cấu tài chính
  • Công cụ tài chính và thị trường tài chính
  • Báo cáo tài chính
  • Kiểm toán
  • Đạo đức nghề nghiệp
  • Hình thức thi
 • Thi trên giấy
  • Thời gian: 3.5 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)
  • Điểm đỗ: 50%

Case Study

 • Hình thức thi:
  • Thi trên giấy
  • Thời gian: 4 giờ
  • Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (tuân theo quy chế thi của ICAEW)


CHIA SẺ BÀI VIẾT

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội

Tư vấn viên Hà Nội

09 43 42 8998 (Hotline)

0977 879 316 (Ms Huong)

0974 385 670 (Ms Hang)

0986 7777 65 (Mr Hai)

098 994 2124 (Ms Thanh)

Tư vấn viên TP Hồ Chí Minh

09 42 41 8998    0977 268 280

0941 668 998    0908 822 098

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM