Chương trình ACA

Financial Accounting and Reporting | Kế toán tài chính và báo cáo tài chính

 1.     Nội dung môn học
  •     Các khái niệm về kế toán, báo cáo tài chính và đạo đức
  •     Báo cáo tài chính của một công ty
  •     Báo cáo tài chính hợp nhất
 2.     Hình thức thi
  •     Thi trên giấy
  •     Thời gian: 3 giờ
  •     Thí sinh được quyền sử dụng tài liệu (IFRS)
  •     Điểm đỗ: 55%
 3. Lịch học và Học phí

Business Strategy | Chiến lược kinh doanh

 1.  Nội dung môn học
  •  Phân tích chiến lược
  •  Lựa chọn chiến lược
  •  Tiến hành thực hiện và giám sát chiến lược
 2.  Hình thức thi
  •  Thi trên giấy
  •  Thời gian: 2.5 giờ
  •  Điểm đỗ: 55%
 3.  Lịch học và Học phí

Audit and Assurance | Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo

Tax Compliance | Tuân thủ Thuế

 1.  Nội dung môn học
  •  Đạo đức và pháp luật
  •  Thuế gián thu
  •  Thuế thặng dư vốn
  •  Thuế thu nhập doanh nghiệp
  •  Thuế thu nhập cá nhân
 2.  Hình thức thi
  •  Thi trên máy tính
  •  Thời gian: 2.5 giờ
  •  Điểm đỗ: 55%
 3.  Lịch học và Học phí

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

ACA: FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING IFRS

CHỦ NHẬT

13.08.2017Đăng ký

ACA: FINANCIAL ACCOUNTING AND REPORTING IFRS

Timetable
Đăng kýNội dung khóa họcƯu đãi học phí

Starting date

13.08.2017

Session times08:30 – 11:30 on Sunday (3h)
13:30 – 16:30 on Sunday (3h)
TrainerMs. Vu Pham Minh Chau, ACCA, CPA, MBA
Total hours54 hours
VenueVietsourcing Training Centre
Level 11, MB Building, 538 CMT8, W. 11, D. 3, HCM
InquiriesPlease send your inquiries:

Email: edu@vietsourcing.com/ Hotline: 09 42 41 8998

Tel: 08 39907777/08 3990 7681

Do note:

 • Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should the circumstance so require.

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội

Tư vấn viên Hà Nội

09 43 42 8998 (Ms Giang)

0977 879 316 (Ms Huong)

0974 385 670 (Ms Hang)

0986 7777 65 (Mr Hai)

0948 071 833 (Ms Van Anh)

0976 75 7755 (Ms Huyen)

Tư vấn viên TP Hồ Chí Minh

09 42 41 8998    0977 268 280

0941 668 998    0908 822 098

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM