Giá trị bằng cấp ACA

  • Là Bằng Kế toán Công Chứng do Viện Kế toán công chứng Anh Quốc và Xứ Wales (ICAEW) cấp.
  • Là một trong những Chương trình chất lượng nhất trên thế giới, cung cấp cung cấp kiến thức sâu về kế toán, tài chính và kinh doanh.
  • Để trở thành Hội viên của ICAEW cần có kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế.
  • Đạo đức nghề nghiệp được đưa vào trong chương trình ICAEW ACA, giúp Hội viên ra những quyết định đúng đắn dựa trên nền tảng đạo đức bao gồm: trung thực, khách quan, độc lập và bảo mật.
  • Kế toán viên công chứng của ICAEW (ICAEW chartered accountant) được đánh giá rất cao, thể hiện Hội viên có kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để thực hiện công việc ở mức cao nhất.

CHIA SẺ BÀI VIẾT