Lịch thi dự kiến năm 2016 (đối với Cấp độ Chuyên nghiệp và Nâng cao)

Cấp độ Chuyên nghiệp

Ngày thi

Hạn đăng ký

Hạn hủy đăng ký

Công bố kết quả

07, 08, 09 tháng 3

03/02/2016

15/02/2016

15/04/2016

06, 07, 08, 09 tháng 6

04/05/2016

16/05/2016

15/07/2016

05, 06, 07, 08 tháng 9

03/08/2016

15/08/2016

14/10/2016

05, 06, 07, 08 tháng 12

02/11/2016

14/11/2016

20/01/2017

Cấp độ Nâng cao

Ngày thi

Hạn đăng ký

Hạn hủy đăng ký

Công bố kết quả

18, 19, 20 tháng 7

15/06/2016

27/06/2016

26/08/2016

07, 08, 09 tháng 11

05/10/2016

17/10

16/12/2016

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội

Tư vấn viên Hà Nội

09 43 42 8998 (Hotline)

0977 879 316 (Ms Huong)

0974 385 670 (Ms Hang)

0986 7777 65 (Mr Hai)

098 994 2124 (Ms Thanh)

Tư vấn viên TP Hồ Chí Minh

09 42 41 8998    0977 268 280

0941 668 998    0908 822 098

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM