Phí và lệ phí

*Lệ phí được cập nhật thường niên theo quy định của ICAEW

Lệ phí thường niên: £165 (+VAT nếu có)

Lệ phí dự thi:

  • Cấp độ Chứng chỉ: £70/bài thi
  • Cấp độ Chuyên nghiệp: £90/bài thi
  • Cấp độ Nâng cao:
    • Môn Corporate Reporting và Strategic Management: £170/bài thi
    • Case Study: £260/bài thi

Lệ phí miễn thi:

  • £70/môn cấp độ Chứng chỉ
  • £90/môn cấp độ Chuyên nghiệp

Học phí tại Vietsourcing

CHIA SẺ BÀI VIẾT

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại TPHCM

Lịch khai giảng ICAEW CFAB tại Hà Nội

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM