Phí và lệ phí

*Lệ phí được cập nhật thường niên theo quy định của ICAEW

Lệ phí thường niên: £165 (+VAT nếu có)

Lệ phí dự thi:

  • Cấp độ Chứng chỉ: £70/bài thi
  • Cấp độ Chuyên nghiệp: £90/bài thi
  • Cấp độ Nâng cao:
    • Môn Corporate Reporting và Strategic Management: £170/bài thi
    • Case Study: £260/bài thi

Lệ phí miễn thi:

  • £70/môn cấp độ Chứng chỉ
  • £90/môn cấp độ Chuyên nghiệp

Học phí tại Vietsourcing

CHIA SẺ BÀI VIẾT