ICAEW ONLINE: PRINCIPLES OF TAXATION

CFAB: PRINCIPLES OF TAXATION

Timetable
Đăng kýNội dung môn họcƯu đãi học phí

Starting date

ONLINE

Session times3 hours
Total hours55 hours
Fee3.000.000
LecturerMs. Nguyen Phuong Hang
Venue
Vietsourcing Training Centre
Level 2, Kinh Do Building, 292 Tay Son St, Dong Da Dist, Ha Noi
InquiriesPlease send your inquiries:

Email: edu@vietsourcing.com / Hotline: 09 43 42 8998 / 09 42 41 8998

Tel: 024 3856 7777

Fax: 024 3944 6455

Hướng dẫn thanh toán học phí, chuyển khoản về:

 • Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt
 • Tài khoản VNĐ số: 85596788 - tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty - số điện thoại -  nộp học phí khóa......_HN
 • Nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng máy POS tại:
 • Trung tâm Đào tạo Vietsourcing, tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt, Hà Nội
 • Thời gian: 8h00 sáng đến 20h30 tối (tất cả các ngày trong tuần)

Đăng ký học

Mục tiêu môn học

Giúp cho học viên hiểu được các mục đích của công tác thuế và tính toán thuế thu nhập, đóng góp bảo hiểm quốc gia, thuế lợi nhuận tài sản đầu tư, thuế doanh nghiệp và thuế VAT trong các trường hợp khác nhau.

Kết thúc môn học, học viên có thể:

 • Giải thích những mục tiêu chung của công tác thuế và tác động của nó lên hệ thống thuế nước Anh, hiểu biết về các loại thuế khác nhau Ở Anh và nhận diện được những vấn đề về đạo đức khi thực hiện công tác thuế;
 • Nhận diện được trách nhiệm của người đóng thuế và hệ quả của việc không tuân thủ hệ thống thuế của Anh;
 • Tính được số thuế thu nhập và khoản đóng góp bảo hiểm quốc gia của các cá nhân;
 • Tính được số thuế lợi nhuận tài sản đầu tư và phần lợi nhuận tài sản đầu tư tính vào thuế doanh nghiệp;
 • Tính được số thuế doanh nghiệp phải trả; 
 • Tính được số thuế VAT doanh nghiệp phải trả hoặc phải thu.

Nội dung môn học

1. Mục đích của thuế, các loại thuế và vấn đề đạo đức:

 • Mục đích của việc đánh thuế đối với kinh tế, công bằng xã hội và các vấn đề môi trường, các khoản mà nhà nước có thể thu thuế và lợi ích của từng loại thuế trong việc phục vụ mục tiêu của chính phủ;
 • Ảnh hưởng của các tác động bên ngoài, trong đó có chính sách thuế của EU, đối với chính sách thuế của Anh;
 • Phân loại các đối tượng nộp thuế theo mục tiêu đánh thuế và cách thức đánh thuế đối với từng đối tượng;
 • Đối tượng đối với từng loại thuế, cơ quan quản lý về thuế, trường hợp áp dụng và cách thức áp dụng các loại thuế khác nhau lên thu nhập của cá nhân và các thực thể
 • Tầm quan trọng của chu kì ngân sách, năm thuế, các nguồn của luật Anh và vấn đề thực thi: luật pháp, án lệ, cơ quan thuế và hải quan…;
 • 5 nguyên tắc đạo đức cơ bản đối với kế toán viên chuyên nghiệp và hướng dẫn về các nguy cơ, khuôn khổ an toàn và giải quyết mâu thuẫn đạo đức trong quá trình thực hiện công tác thuế
 • Vấn đề mâu thuẫn lợi ích, rửa tiền, tránh thuế và trốn thuế

2. Quản lý thuế

 • Sổ sách và thời kì cần giữ lại sổ sách để tính thuế;
 • Đặc điểm chính của hệ thống đóng thuế ngay khi thu nhập (PAYE) và bảo hiểm quốc gia, tính thuế PAYE;
 • Đặc điểm hệ thống tự định mức thuế cho cá nhân và doanh nghiệp;
 • Thời hạn khai thuế, đóng thuế các loại đối với các đối tượng khác nhau;
 • Lãi suất và tiền phạt đối với trường hợp nộp chậm/sai tờ khai thuế và tiền thuế;
 • Thời điểm Cơ quan thuế và Hải quan yêu cầu khai báo thuế, thuế phải đóng và các thông tin khác; quyền khiếu nại của người nộp thuế và quy trình giải quyết tranh chấp;

3. Thuế thu nhập và khoản đóng góp bảo hiểm quốc gia:

 • Các nguồn thu nhập chịu thuế và không chịu thuế;
 • Các khoản khấu trừ cá nhân tùy theo điều kiện từng cá nhân;
 • Thu nhập chịu thuế và phần được khấu trừ đối với nhân viên và giám đốc;
 • Các biểu hiện thương mại;
 • Phân bổ chi phí kinh doanh thành chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ thuế; lợi nhuận thương mại đã điều chỉnh sau các khoản miễn thuế cho vốn nhà xưởng, máy móc tính theo cơ sở kế toán dồn tích hoặc cơ sở kế toán tiền mặt.
 • Phân bổ lợi nhuận đã điều chỉnh cho các bên hợp danh của công ty hợp danh và lợi nhuận chịu thuế của mỗi bên;
 • Lợi nhuận thương mại chịu thuế của công ty chưa có tư cách pháp nhân và các khoản lợi nhuận chồng chéo khi bắt đầu thương mại;
 • Lợi nhuận thương mại chịu thuế cho doanh nghiệp đang hoạt động;
 • Lợi nhuận thương mại chịu thuế của công ty chưa có tư cách pháp nhân dừng hoạt động thương mại
 • Tổng thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập phải nộp hoặc được hoàn trả đối với các cá nhân làm thuê và làm việc độc lập.
 • Tổng đóng góp bảo hiểm quốc gia phải nộp của công nhân, quản lý và các cá nhân làm việc độc lập.

4. Lợi nhuận đầu tư và thuế lợi nhuận tài sản đầu tư. 

 • Phân loại lao động, tài sản và các khoản thanh lý thành lợi nhuận tài sản chịu thuế hay được miễn thuế;  
 • Lợi nhuận tài sản đầu tư hoặc lỗ khi thanh lý tài sản 
 • Lợi nhuận tài sản đầu tư chịu thuế của cá nhân và doanh nghiệp, số thuế lợi nhuận tài sản đầu tư mà cá nhân phải nộp.

5. Thuế doanh nghiệp

 • Thời kỳ kế toán của một công ty;
 • Tác động qua lại của thời gian nộp các loại thuế;
 • Phân bổ các khoản mục chi phí kinh doanh thành chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ thuế, tính lợi nhuận thương mại điều chỉnh sau các khoản miễn thuế cho vốn nhà xưởng và máy móc;
 • Tổng lợi nhuận chịu thuế và tổng thuế doanh nghiệp phải nộp đối với doanh nghiệp hoạt động ở Anh có thời kì kế toán từ 12 tháng trở xuống.

6. Thuế VAT

 • Phân loại các khoản miễn thuế, thuế 0%, thuế tiêu chuẩn, giảm thuế 5% và nằm ngoài phạm vi của thuế VAT;
 • Mục đích của việc phân loại thành mức thuế tiêu chuẩn, thuế 0% và miễn thuế;
 • Thời điểm và giới hạn thời hạn để doanh nghiệp có thể đăng kí hoặc hủy đăng kí VAT;
 • Thời điểm tính thuế VAT cho hàng hóa và dịch vụ;
 • Nguyên tắc nộp và được hoàn thuế VAT cho hàng hóa và dịch vụ của một cá nhân chịu thuế. Tính thuế VAT phải nộp hoặc được hoàn lại hàng tháng, hàng quý, hàng năm của doanh nghiệp;
 • Các hệ thống nộp thuế VAT khác dành cho doanh nghiệp.

Đăng ký học

CHIA SẺ BÀI VIẾT