11.03.2018: ICAEW CFAB: BUSINESS TECHNOLOGY AND FINANCE

ICAEW CFAB: BUSINESS TECHNOLOGY AND FINANCE

Timetable
Đăng kýNội dung khóa họcƯu đãi học phí

Starting date

11.03.2018

Session times

18:15 – 21:15 on Wednesday

08:00 – 12:00 on Sunday

Total hours54 hours
LecturerMs. Pham Mai Anh
Venue
Vietsourcing Training Centre
Level 2, Kinh Do Building, 292 Tay Son St, Dong Da Dist, Ha Noi
InquiriesPlease register or send your inquiries:

Email: edu@vietsourcing.com / Hotline: 09 43 42 8998

Tel: 024 3856 7777

Fax: 024 3944 6455

ICAEW CFAB: BUSINESS TECHNOLOGY AND FINANCE

Do note:

 • Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should the circumstance so require.

Business Technology and Finance | Kinh doanh, Công nghệ và Tài chính

Mục tiêu môn học

Cung cấp cho học viên kiến thức về quá trình vận hành một doanh nghiệp và vai trò của kế toán tài chính đối với việc đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp.

Kết thúc môn học, học viên sẽ có thể: 

 • Nhân diện được các mục tiêu chung của doanh nghiệp, các chức năng và công việc mà doanh nghiệp thực hiện để đạt được mục tiêu; 
 • Biết được bản chất, đặc điểm, các thuận lợi và bất lợi của các hình thức kinh doanh và cấu trúc tổ chức doanh nghiệp khác nhau; 
 • Nhận diện được mục đích hình thành các thông tin tài chính từ hoạt động kinh doanh, hiểu rõ sự hỗ trợ của chức năng kế toán và tài chính đối với hoạt động vận hành doanh nghiệp; và nhận diện được các nguồn và phương pháp huy động vốn cho cá nhân và doanh nghiệp; 
 • Biết được tầm quan trọng của kế toán viên chuyên nghiệp; 
 • Biết được vai trò của hoạt động quản trị đối với doanh nghiệp, cách doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động quản trị công ty, mức độ bền vững, trách nhiệm và văn hóa đạo đức trong doanh nghiệp; 
 • Thấy được tác động của môi trường kinh tế lên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

Nội dung môn học

1. Mục tiêu và chức năng của doanh nghiệp: 

 • Các mục tiêu chung của doanh nghiệp;
 • Các mục tiêu chung của việc quản trị chiến lược, quy trình quản trị chiến lượng và mối tương quan giữa tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp; 
 • Các khu vực chức năng và cách các khu vực này hỗ trợ trong việc đạt được mục tiêu của doanh nghiệp;
 • Bản chất và chức năng của việc quản trị tổ chức, quản trị nhân lực và ảnh hưởng của hành vi của các cá nhân lên các hoạt động đó; 
 • Mối quan hệ giữa chiến lược chung và chiến lược chức năng;
 • Bản chất và mục tiêu của kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động;
 • Chuyển đổi từ kế hoạch chiến lược sang kế hoạch hoạt động và kinh doanh hợp nhất;
 • Các thành tố chính trong quá trình quản trị rủi ro; 
 • Các vấn đề chính về quản trị rủi ro và khủng hoảng; 

2. Các mô hình tổ chức, kinh doanh

 • Sự khác biệt trong việc kinh doanh vận hành bởi các thực thể khác nhau: cá thể, công ty hợp danh, nhóm, liên minh; thuận lợi và bất lợi của từng mô hình kinh doanh đó; 
 • Sự khác biệt giữa công ty không có tư cách pháp nhân và công ty có tư cách pháp nhân; thuận lợi và bất lợi của việc đăng kí tư cách pháp nhân;  
 • Các mô hình khác nhau. Thuận lợi và bất lợi.

3. Vai trò của tài chính

 • Vai trò của thông tin tài chính;
 • Vai trò hỗ trợ của chức năng kế toán tài chính trong việc đạt mục tiêu kinh doanh; 
 • Các vấn đề cần quan tâm trong công tác kế toán, báo cáo và quản trị tài chính;
 • Vấn đề xử lý, bảo mật và quản lý thông tin; 
 • Vai trò của thông tin đo lường hiệu quả hoạt động trong quản trị kinh doanh; 
 • Vai trò của nhân viên kế toán trong thu thập và trình bày thông tin cho hoạt động quản trị doanh nghiệp; 
 • Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, ngân hàng và các nhà cung cấp tài chính khác; 
 • Đặc điểm, điều khoản và vai trò của các nguồn tài chính khác nhau; 
 • Quá trình gia tăng vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn dài hạn; 
 • Các hình thức tài trợ xuất khẩu: hối phiếu, L/C, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu; 
 • Mục tiêu chung của quản trị tài chính cá nhân; 
 • Nguyên tắc và quá trình quản trị tài chính cá nhân. 

4. Vai trò của kế toán 

 • Tầm quan trọng của kiểm toán và báo cáo tài chính chính xác, chất lượng cao;
 • Các công việc chính của kế toán, mối liên hệ giữa lợi ích chung, trình độ kĩ thuật và trách nhiệm nghề nghiệp;  
 • Các đặc điểm chính bộ phận kế toán, quy định khung của nhân viên kế toán chuyên nghiệp và cách tương tác giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác. 

5. Quản trị, sự bền vững, trách nhiệm và đạo đức trong doanh nghiệp 

 1. Vai trò của quản trị hoạt động đối với doanh nghiệp; 
 2. Sự khác biệt giữa vai trò và trách nhiệm của người quản trị hoạt động và người quản lý doanh nghiệp; 
 3. Tác động của sự khác biệt giữa luật pháp, văn hóa quốc gia và văn hóa doanh nghiệp đối với việc quản trị hoạt động. 
 4. Vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng quản trị, ban cố vấn, hội đồng thẩm định và các cá nhân chịu trách nhiệm quản trị hoạt động, kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài; 
 5. Bản chất của đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp, tính bền vững và trách nhiệm công ty; 
 6. Chính sách và quy trình cần thiết để phát huy văn hóa doanh nghiệp. 

6. Môi trường bên ngoài

 1. Hiệu ứng cơ chế giá cả đối với hoạt động kinh doanh;
 2. Các thất bại tiềm năng của cơ chế thị trường và tác động đối với doanh nghiệp;
 3. Các nhân tố vĩ mô chính tác động đến doanh nghiệp;
 4. Các ảnh hưởng chính của luật pháp quốc gia đối với doanh nghiệp; 
 5. Vai trò và tác động của các bên hữu quan (cổ đông, địa phương, nhân viên, nhà cung ứng, khách hàng) đến doanh nghiệp  
 6. Ảnh hưởng của luật lệ quốc tế đối với doanh nghiệp.

Địa điểm học: Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

 • Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

Hướng dẫn thanh toán học phí, chuyển khoản về:

 • Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt
 • Tài khoản VNĐ số: 85596788 - tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty - số điện thoại -  nộp học phí khóa......_HN
 • Nộp tiền mặt hoặc thanh toán bằng máy POS tại:
 • Trung tâm Đào tạo Vietsourcing, tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Phường Trung Liệt, Hà Nội
 • Thời gian: 8h00 sáng đến 20h30 tối (tất cả các ngày trong tuần)

Đăng ký học

CHIA SẺ BÀI VIẾT


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM