Trang chủ Kỹ năng mềm Kỹ năng quản lý Kỹ năng quản trị đào tạo trong doanh nghiệp

Kỹ năng quản trị đào tạo trong doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Cung cấp cho người học những kiến thức & kỹ năng xây dựng các kế hoạch đào tạo, triển khai chương trình và đánh giá hiệu quả đào tạo, trên cơ sở tạo ra lợi ích lớn nhất từ chi phí bỏ ra, đồng thời tạo động lực để nâng cao năng suất lao động, tạo động lực cho nhân viên

Thông qua khóa học, học viên được trang bị những kỹ năng quản lý hành chính trong công việc quản trị đào tạo, đồng thời được cung cấp các bảng hỏi, biểu mẫu trong các hoạt động đào tạo phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp


Đối tượng học viên:
  • Ban giám đốc và Trưởng các bộ phận
  • Trưởng phòng nhân sự và cán bộ phụ trách nhân sự
  • Trưởng phòng đào tạo và cán bộ phụ trách đào tạo
  • Các đối tượng quan tâm đến quản trị nhân sự và quản trị đào tạo
   Giảng viên:
   Thời lượng12h
   Học phí
   Chính sách ưu đãi
   Học viên tự túc học phí5%
   Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
   Nhóm 3 người trở lên5%
   Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
   Tải lịch học dự kiến
   Hà Nội HCM

   Giảng viên của khóa học với nhiều năm kinh nghiệm thực tế về Kỹ năng quản trị đào tạo trong doanh nghiệp sẽ tận tình hướng dẫn học viên về lý thuyết, thực hành và luôn sẵn sàng giải đáp các câu hỏi của học viên về các tình huống tại đơn vị mình.
   Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

   Nội dung khóa học

   Phần I: Các chức năng trong quản trị đào tạo
   • Những cấu phần cần thiết trong quản trị đào tạo
   • Đào tạo và chiến lược của tổ chức
   • Đào tạo và quản lý thay đổi
   Phần II: Phân tích nhu cầu đào tạo
   • Phương thức tiếp cận
   • Đánh giá nhu cầu đào tạo
   • Thiết kế, thực hiện, tổng hợp khảo sát nhu cầu
   • Thảo luận và kết luận kết quả khảo sát
   Phần III: Lập kế hoạch đào tạo
   • Tầm quan trọng của lập kế hoạch
   • Phương thức lập kế hoạch
   Phần IV: Quản lý ngân sách đào tạo
   • Thông tin kiểm soát và chi phí
   • Lợi ích của đào tạo
   • Xây dựng mô hình dòng tiền
   • Lập báo cáo ngân sách đào tạo
   Phần V: Lựa chọn phương thức đào tạo
   • Tự tổ chức đào tạo
   • Thuê ngoài
   • So sánh đánh giá giữa các phương thức
   Phần VI: Tự tổ chức đào tạo
   • Lựa chọn giảng viên
   • Xây dựng tài liệu
   • Phương thức giảng dạy
   • Phát triển kỹ năng đào tạo
   • 'Cầm tay chỉ việc'
   Phần VII: Quản lý đào tạo thuê ngoài
   • Lựa chọn nhà cung cấp
   • Giám sát chất lượng
   • Đánh giá hiệu quả nhà cung cấp
   Phần VIII: Đánh giá hiệu quả đào tạo
   • Đánh giá hiệu quả ngay sau ngày đào tạo
   • Đánh giá hiệu quả ứng dụng trong công việc
   Phần IX: Quản lý hành chính đào tạo
   • Quản lý nhà cung cấp
   • Theo dõi quá trình đào tạo của nhân viên
   • Báo cáo thống kê định kỳ

   Đăng ký khóa học

   Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Kỹ năng quản trị đào tạo trong doanh nghiệp"

   fgg

   CHIA SẺ BÀI VIẾT

   accaicaew                                                                 

   Học viên nhận xét ...


   Liên hệ ngay để được tư vấn:

   Hà Nội: 09 43 42 8998

   Ms Hằng: 0974 385 670
   Mr Hải: 0986 7777 65

   Ms Hương: 0977 879 316

   HCMC: 09 42 41 8998

   Ms Duyên:  0977 268 280
   Ms Hiền: 0941 668 998

   LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

   ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
   ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
   HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

   LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

   ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
   ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
   HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM