Kỹ năng quản lý dự án

Khi bạn được giao một dự án, bạn thường phải lo lắng mọi công đoạn từ việc chọn lọc và thành lập một đội ngũ thực hiện dự án, tổ chức họp để phân công công việc, tổ chức các buổi họp để lấy ý kiến từ khách hàng, từ nhân viên và từ các phòng ban khác. Đâu là nguồn nhân lực mình cần? Làm thế nào để mượn nhân viên chủ chốt từ phòng ban khác? Làm thế bào để hoàn thành mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định mà mang lại hiệu quả cao nhất?
Mục tiêu khóa học:

Khóa học được thiết kế nhằm giúp học viên:

 • Sau khi hoàn tất khóa học, bạn có thể:
 • Xây dựng cấu trúc chi tiết công việc cho một dự án
 • Xác định những yêu cầu về nhân lực cho sự án
 • Ước lượng thời gian thực hiện cho từng hoạt động
 • Lập sơ đồ mạng và lên lịch trình cho dự án
 • Đánh giá và tránh được những rủi ro của dự án
 • Có khả năng giám sát, kiểm soát và kết thúc dự án thành công

Đối tượng học viên:
 • Nhân viên và quản lý dự án
 • Kiểm soát tài chính dự án
 • Cán bộ quản lý dự án
Thời lượng12h
Học phí
Chính sách ưu đãi
Học viên tự túc học phí5%
Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
Nhóm 3 người trở lên5%
Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
Tải lịch học dự kiến
Hà Nội HCM

Nội dung khóa học
Phần I: Thế nào là quản lý dự án
 • Nguyên tắc căn bản khi nhận một dự án
 • Khái quát chung về quy trình quản lý dự án
 • Định nghĩa dự án
 • Xác định mục tiêu, phạm vi, lợi ích và các rủi ro
 • Xây dựng phương pháp thực hiện dự án
 • Xây dựng kế hoạch cơ sở vật chất và nguồn lực
 • Xây dựng kế hoạch kiểm soat quản lý dự án
 • Hoàn thành và thống nhất kế hoạch
 • Các công cụ và kỹ thuật được sử dụng
Phần II: Kế hoạch dự án
 • Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết cho dự án
 • Các công cụ và kỹ thuật sử dụng
 • Quy trình chọn lọc và xây dựng đội thực thi dự án
Phần III: Kiểm soát và quản lý dự án
 • Quản lý chất lượng, rủi ro, các vấn đề phát sinh và thay đổi
 • Quản lý con người
 • Theo dõi và rà soát dữ liệu
 • Báo cáo và quá trình phân tích
 • Tái định hướng dự án
 • Những trở ngại trong quản lý dự án và phương pháp giải quyết
 • Bài tập tình huống

Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Quản lý dự án"

dfg

CHIA SẺ BÀI VIẾT

accaicaew                                                                 


Liên hệ ngay để được tư vấn:

Hà Nội: 09 43 42 8998

Ms Hằng: 0974 385 670
Mr Hải: 0986 7777 65

Ms Hương: 0977 879 316

HCMC: 09 42 41 8998

Ms Duyên:  0977 268 280
Ms Hiền: 0941 668 998

Đường tới Vietsourcing

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM