Trang chủ Newsletter Một số câu hỏi thường gặp về tài chính doanh nghiệp

Một số câu hỏi thường gặp về tài chính doanh nghiệp

Chi thưởng cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Công ty chúng tôi làm Đại lý bán hàng cho Tập đoàn nước ngoài. Để khuyến khích nhân viên bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số được giao, Công ty dự kiến phối hợp với Tập đoàn chi thưởng cho các nhân viên vượt doanh số. Vậy, khoản chi thưởng cho nhân viên nêu trên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Theo qui định tại điểm 2.5 Điều 6 Thông tư số 78 năm 2014 của Bộ Tài chính thì Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty Bạn có chi khoản tiền thưởng theo doanh số bán hàng cho người lao động mà khoản chi này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ nêu trên và có đầy đủ hồ sơ chứng từ theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Công ty tôi có mua hàng hoá của đối tác trị giá trên hóa đơn là 50 triệu đồng. Do khách hàng còn nợ tiền mua hàng của Công ty tôi là 15 triệu nên Công ty thực hiện bù trừ công nợ. Số tiền còn lại 35 triệu Công ty thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Vậy xin hỏi, hoá đơn này có được tính vào chi phí hợp lý cả 50 triệu hay không?

Căn cứ qui định tại Khoản 1, Điều 6 Thông tư 78 năm 2014 của Bộ Tài chính về các khoản chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thì:

Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định của chính sách thuế giá trị gia tăng thì phương thức thanh toán bù trừ giữa giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán ra cũng được coi là thanh toán không dùng tiền mặt, do đó việc thanh toán hóa đơn của Công ty bạn được xác định là thanh toán không dùng tiền mặt nên được tính vào chi phí hợp lý tổng số tiền trên hóa đơn.

Vợ chồng tôi có duy nhất một căn nhà, nay vợ chồng tôi muốn bán nhà đi về ở với bố mẹ để tiện chăm sóc bố mẹ. Xin hỏi nếu bán nhà vợ chồng tôi có phải nộp thuế Thu nhập cá nhân không?

Tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản thu nhập được miễn thuế Thuế thu nhập cá nhân có quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ quy định nêu trên, nếu căn nhà mà bạn chuyển nhượng là căn nhà duy nhất của vợ chồng bạn thì thu nhập từ việc chuyển nhượng căn nhà này thuộc khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Công ty tôi không phải là tổ chức tín dụng, nhưng có 1 tỷ tiền nhàn rỗi tạm thời chưa dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tháng 2 năm 2015 công ty tôi cho công ty đối tác vay số tiền này trong 3 tháng. Vậy xin hỏi, công ty tôi phải nộp thuế GTGT đối với tiền lãi cho vay không?

Vấn đề bạn hỏi, xin trả lời bạn như sau, tại điểm b, khoản 8, điều 4 thông tư số 219 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng là đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ quy định nêu trên, tiền lãi công ty bạn nhận được từ hoạt động cho không phải chịu thuế GTGT.

Trong năm tôi có hai lần bán nhà, mỗi lần bán nhà tôi đã kê khai nộp thuế TNCN. Xin hỏi cuối năm tôi có phải quyết toán khoản thu nhập chuyển nhượng bất động sản này hay không?

Theo quy định tại Luật số 71/2015, từ ngày 1/1/2015 hoạt động chuyển nhượng bất động sản chịu một mức thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng từng lần. Người nộp thuế không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu nhập từ các hoạt động này.

Như vậy, bạn chỉ phải khai nộp thuế TNCN cho từng lần chuyển nhượng mà không phải thực hiện quyết toán thuế

Tôi được thừa kế căn nhà do bố mẹ để lại, nay tôi chuyển nhượng căn nhà này cho người khác. Tôi muốn hỏi thu nhập tính thuế Thu nhập cá nhân của tôi phải tính theo giá trên hợp đồng chuyển nhượng hay theo giá quy định của Nhà nước?

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư số 111 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Thuế thu nhập cá nhân thì: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng. Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Vậy theo quy định nêu trên, thì giá chuyển nhượng sẽ là giá trên hợp đồng chuyển nhượng. Nếu giá trên hợp đồng thấp hơn giá trước bạ theo quy định của Uỷ ban nhân dân thì sẽ tính theo giá của Ủy ban nhân dân quy định.

Công ty vay tiền để mua dây truyền sản xuất xi măng. Thời gian lắp đặt dây chuyền là sáu tháng mới đưa tài sản vào hoạt động. Vậy số tiền trả lãi vay trong thời gian lắp đặt tính vào nguyên giá tài sản hay tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp?

Theo quy định tại Điểm 2.32, Điều 6 Thông tư số 78 ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính thì: Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp có phát sinh khoản chi trả tiền vay thì khoản chi này được tính vào giá trị đầu tư.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty trả lãi vay trong thời gian lắp đặt dây chuyền, chưa đưa tài sản vào sử dụng thì khoản chi phí lãi vay đó được tính vào nguyên giá tài sản.

Nguồn Tổng Cục Thuế - Bộ Tài chính

CHIA SẺ BÀI VIẾT