Kế toán quản trị - cấp độ nâng cao

Kế toán quản trị là công việc liên quan đến cung cấp các thông tin tài chính nhằm phục vụ hoạt động quản lỷ của một doanh nghiệp.Quá trình quản trị được xem là một chuỗi các hoạt động từ đưa ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát.

Do đó, kế toán quản trị chính là việc thu thập, phân tích, giải thích và truyền đạt thông tin cho các nhà quản lý, là cơ sở để các nhà quản lý đưa ra quyết định, lập kế hoạch cũng như kiểm soát, đảm bảo đạt được kế hoạch đề ra.

Chính vì hiểu được tầm quan trọng của kế toán quản trị đối với mỗi doanh nghiệp, Vietsourcing đã tổ chức khóa học “Kế toán quản trị”, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, bồi dưỡng và nâng cao kĩ năng kế toán quản trị của các kế toán viên, các nhà quản lý doanh nghiệp hiện nay.

Khóa học “Kế toán quản trị” của Vietsourcing được chia thành 2 cấp độ:

 • Kế toán quản trị - Cấp độ cơ bản
 • Kế toán quản trị - Cấp độ nâng cao

Áp dụng vào thực tiễn hoạt động một số phương pháp phân bổ chi phí để tính giá thánh

Sau khi đã hoàn thành khóa học Kế toán quản trị cấp độ cơ bản, học viên có thể tiếp tục theo học khóa Kế toán quản trị cấp độ nâng cao với những nội dung như sau.

Thời lượng18 giờ
Học phí3.500.000
Chính sách ưu đãi
Học viên tự túc học phí5%
Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
Nhóm 5 người trở lên5%
Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
Tải tài liệu khóa học
Tải lịch học dự kiến
Hà Nội      HCM

Mục tiêu khóa học

Sau khi kết thúc khóa học Kế toán quản trị - Cấp độ nâng cao, học viên sẽ có thể:

 • Xác định được các nhân tố cấu thành nên vốn lưu động và ngân sách và phương pháp quản lý từng nhân tố theo chức năng tài chính
 • Lập dự toán tiền mặt cho doanh nghiệp, nhấn mạnh vào số lượng và thời điểm thặng dư và thâm hụt tiền mặt
 • Nhận biết các đặc điểm chính của hệ thống quản lý hoạt động hiệu quả, lựa chọn thước đo hoạt động phù hợp và tính toán sự khác biệt giữa hoạt động trên thực tế và theo tiêu chuẩn hoặc ngân quỹ
 • Nhận diện và tính toán các dữ liệu liên quan cho việc đưa ra quyết định quản lý

Thời lượng: 18h

Đối tượng học viên:

 • Giám đốc, quản lý cấp cao của công ty
 • Các nhà quản trị kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp
 • Kế toán trưởng
 • Kế toán viên, kế toán tổng hợp

Nội dung khóa học

Phần 1: Vốn lưu động   

 • Vốn lưu động là gì?
 • Cân bằng khả năng thanh khoản và lợi nhuận
 • Cân bằng tài chính ngắn hạn và dài hạn dành cho vốn lưu động
 • Vòng quay tiền mặt
 • Quản trị hàng tồn kho
 • Quản trị công nợ phải trả
 • Quản trị công nợ phải thu
 • Quản trị ngân sách
 • Dự toán tiền mặt

Phẩn 2: Quản lý hiệu quả hoạt động

 • Đánh giá hiệu quả hoạt động
 • Các trung tâm trách nhiệm
 • Đo lường hiệu quả hoạt động
 • Thẻ bảng điểm cân bằng
 • Kiểm soát dự toán

Phần 3: Phương pháp giá thành tiêu chuẩn và phân tích biến động

 • Giá thành tiêu chuẩn và các loại giá thành tiêu chuẩn
 • Biến động chi phí
 • Biến động doanh thu và báo cáo hoạt động
 • Giải thích biến động và xác định dữ liệu thực tế từ các biến động

Phần 4: Phân tích điểm hòa vốn và phân tích yếu tố giới hạn

 • Phân tích điểm hòa vốn và lợi nhuận cận biên
 • Mô hình điểm hòa vốn
 • Phân tích yếu tố giới hạn

Phần 5: Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư

 • Ra các quyết định thẩm định dự án đầu tư
 • Phương pháp thời gian hoàn vốn
 • Phương pháp tỷ suất hoàn vốn kế toán - ARR
 • Phương pháp giá trị hiện tại thuần – NPV
 • Phương pháp tỷ suất hoàn vốn nội bộ - IRR
Đăng ký khóa học

CHIA SẺ BÀI VIẾT