Trang chủ Khóa chuyên môn Kế toán - Kiểm toán Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro

Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Khóa học sẽ đưa ra những tình huống, những rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp thường gặp, từ đó phân tích mục đích hoạt động cũng như mục đích kiểm soát liên quan để học viên có thể tự tiếp cận và đưa ra những thủ tục kiểm soát cho từng nội dung cụ thể.

Khóa học phân tích kỹ càng các thành phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp như Môi trường Kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Thủ tục kiểm soát, Trao đổi và thông tin, giám sát và kiểm tra và vai trò của từng thành phần đối với một Hệ thống Kiểm soát nội bộ hiệu quả. Từ đó học viên có cơ sở nhìn nhận và đánh giá về Hệ thống Kiểm soát nội bộ của đơn vị mình cũng như có cơ sở để đưa ra những biện pháp hoàn thiện hệ thống đó.

Đối tượng học viên:

  Khóa học được thiết kế dành cho các đối tượng sau đây:

  • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Kiểm soát nội bộ
  • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Kiểm toán nội bộ
  • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Tài chính – Kế toán
  • Trưởng các bộ phận khác chưa có khái niệm về Kiểm soát nội bộ
  • Những cá nhân quan tâm khác
   Đăng ký khóa học

   Hà Nội

   Thời lượng18 giờ
   Học phí3.500.000đ

   TP HCM

   Thời lượng18 giờ
   Học phí3.500.000đ
   Chính sách ưu đãi
   Học viên tự túc học phí5%
   Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
   Nhóm 5 người trở lên5%
   Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%

   Giảng viên:

   Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về kiểm soát nội bộ cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

   Nội dung khóa học

   Phần I: Câu chuyện thường gặp
   • Rủi ro khi không có thủ tục kiểm soát nội bộ
   • Rủi ro khi áp dụng thủ tục kiểm soát không phù hợp
   • Rủi ro không áp dụng thủ tục kiểm soát

   Phần II: Rủi ro kinh doanh và quản trị rủi ro

   • Rủi ro kinh doanh
   • Phân loại rủi ro
   • Quản trị rủi ro
   Phần III: Kiểm soát nội bộ với vai trò quản trị rủi ro
   • Phân loại kiểm soát nội bộ
   • Nguyên tắc cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ
   • Cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ
   • Thủ tục kiểm soát
    • Môi trường kiểm soát
    • Đánh giá rủi ro
    • Trao đổi và thông tin
   • Qui trình kiểm soát nội bộ
    • Cấu trúc của bộ qui trình kiểm soát nội bộ
    • Giới thiệu, phân tích một số qui trình kiểm soát nội bộ mẫu
    • Qui tắc kiểm tra việc thực hiện qui trình
   Phần IV: Tình huống thực tế
   • Xác định rủi ro liên quan tới các hoạt động/chức năng tại doanh nghiệp
   • Trao đổi, nhận diện các thủ tục kiểm soát đối với các hoạt động/ chức năng nêu trên
   • Thủ tục giám sát và kiểm tra liên quan để qui trình kiểm soát hoạt động hiệu quả

   Đăng ký

   Kiểm soát nội bộ

   1. Mục tiêu khóa học:

   Khóa học sẽ đưa ra những tình huống, những rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp thường gặp, từ đó phân tích mục đích hoạt động cũng như mục đích kiếm soát liên quan để học viên có thể tự tiếp cận và đưa ra những thủ tục kiểm soát cho từng nội dung cụ thể.

   Ngoài ra, khóa học còn phân tích kỹ càng các thành phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp như Môi trường Kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Thủ tục kiếm soát, Trao đổi và thông tin, giám sát và kiểm tra và vai trò của từng thành phần đối với một Hệ thống Kiểm soát nội bộ hiệu quả. Từ đó học viên có cơ sở nhìn nhận và đánh giá về Hệ thống Kiểm soát nội bộ của đơn vị mình cũng như có cơ sở để đưa ra những biện pháp hoàn thiện hệ thống đó

   2. Đối tượng học viên:

   Khóa học được thiết kế dành cho các đối tượng sau đây:

   • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Kiểm soát nội bộ

   • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Kiểm toán nội bộ

   • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Tài chính – Kế toán

   • Trưởng các bộ phận khác chưa có khái niệm về Kiểm soát nội bộ

   • Những cá nhân quan tâm khác

   3. Thời lượng dự kiến: 18h

   Học phí: 3,500,000

     1. 4. Nội dung khóa học

      Phần I: Câu chuyện thường gặp

       • Rủi ro khi không có thủ tục kiểm soát nội bộ

       • Rủi ro khi áp dụng thủ tục kiểm soát không phù hợp

       • Rủi ro không áp dụng thủ tục kiểm soát

      1. Phần II: Rủi ro kinh doanh và quản trị rủi ro

     • Rủi ro kinh doanh

     • Phân loại rủi ro

     • Quản trị rủi ro

       1. Phần III: Kiểm soát nội bộ với vai trò quản trị rủi ro

      • Phân loại kiểm soát nội bộ

      • Nguyên tắc cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ

      • Cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ

       • Thủ tục kiểm soát

        • Môi trường kiểm soát

        • Đánh giá rủi ro

        • Trao đổi và thông tin

         1. Tình huống thực tế
      • Một số hoạt động/ chức năng chính của doanh nghiệp (Sản xuất và Tổ chức Tài chính)

      • Những rủi ro liên quan tới các hoạt động/ chức năng nêu trên

      • Thủ tục kiểm soát chính đối với các hoạt động/ chức năng nêu trên

      • Thủ tục giám sát và kiểm tra liên quan

      Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp":
      ksnb

      CHIA SẺ BÀI VIẾT