So sánh chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) với chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế (IAS/IFRS)

Năm 2014 với việc ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 và đặc biệt là Thông tư 202/2014/TT-BTC về hướng dẫn lập báo cáo tài chính hợp nhất đã đưa chế độ kế toán và lập BCTC của Việt Nam tiến lại gần hơn với các tiêu chuẩn quốc tế trong IAS và IFRS. Có thể thấy rằng việc áp dụng các chuẩn mực kế toán quốc tế trong lập báo cáo tài chính (BCTC) giúp nâng cao tính công khai, minh bạch trong BCTC của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp niêm yết. Đồng thời còn đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong việc thu hút các nguồn vốn nước ngoài. Tuy nhiên, cho dù được xây dựng dựa trên IAS/IFRS nhưng VAS vẫn có nhiều điểm khác biệt với IAS/IFRS.

Để làm rõ sự khác biệt này, Trung tâm Đào tạo Vietsourcing trân trọng giới thiệu tới các bạn khóa học “ So sánh chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực quốc tế (IAS/IFRS)”.

Đối tượng học viên

 • Kế toán viên, kế toán trưởng, kiểm toán viên, chuyên viên tài chính các doanh nghiệp
 • Giám đốc, trưởng phòng các bộ phận trong doanh nghiệp
 • Các đối tượng khác có quan tâm
Thời lượng12 giờ
Học phí2.500.000
Chính sách ưu đãi
Học viên tự túc học phí5%
Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
Nhóm 5 người trở lên5%
Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%


Giảng viên

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về cách thức so sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quốc tế (IAS/IFRS) cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

Nội dung chính

Phần 1: Tổng quan về chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực quốc tế (IAS/IFRS)

Phần 2: So sánh các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và chuẩn mực quốc tế (IAS/IFRS)

 • IAS  - Quy định chung và VAS – Chuẩn mực chung
 • IAS 1 và VAS 21 – Trình bày báo cáo tài chính
 • IAS 2 và VAS 02 – Hàng tồn kho
 • IAS 7 và VAS 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • IAS 8 và VAS 29 – Chính sách kế toán, thay đổi ước tính kế toán và các sai sót
 • IAS 10 và VAS 32 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 • IAS 11 và VAS 15 – Hợp đồng xây dựng
 • IAS 12 và VAS 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp
 • IAS 14 và VAS 28 – Báo cáo bộ phận
 • IAS 16 và VAS 03 – Tài sản cố định hữu hình
 • IAS 17 và VAS 06 – Thuê tài sản
 • IFRS 15 và VAS 14 – Doanh thu
 • IAS 20 – Kế toán các khoản trợ cấp của Chính phủ và trình bày các khoản hỗ trợ của Chính phủ
 • IAS 21 và VAS 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
 • IAS 23 và VAS 16 – Chi phí đi vay
 • IAS 24 và VAS 26 – Thông tin về các bên liên quan
 • IFRS 3/IAS 10 và VAS 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
 • IAS 28 và VAS 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 • IAS 36 – Tổn thất tài sản
 • IAS 37 và VAS 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
 • IAS 28 và VAS 04 – Tài sản cố định vô hình

Phần 3: Các bút toán điều chỉnh

Đăng ký khóa học

Sau khi đăng ký khóa học, quý doanh nghiệp và học viên có thể thanh toán thông qua các phương thức thanh toán sau:

1. Thanh toán trực tiếp tại Vietsourcing hoặc đối tác có thẩm quyền của Vietsourcing

Hiện tại Vietsourcing có 2 văn phòng tại Hà Nội và Hồ Chí Minh như sau:

 • Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Quận Đống Đa.

Hotline 09 43 42 8998

 • Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà MB, 538 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3 ( Gần CV Lê Thị Riêng).

Hotline 09 42 41 8998

​ 2. Thanh toán bằng thẻ qua máy POS: áp dụng cho tất cả các loại thẻ nội địa, Master, Visa....Chủ tài khoản không chịu bất cứ chi phí phát sinh giao dịch nào khác.

3. Chuyển khoản về: Công ty TNHH Tư vấn Doanh nghiệp Nguồn Lực Việt.

Ngân hàngTài khoản
alt
 • Tài khoản VNĐ số: 85596788 - tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kinh Đô, Hà Nội
 • Nội dung chuyển khoản: Họ tên Anh,chị / Công ty nộp học phí khóa ......_HN/HCM.

Sau khi chuyển xong, Anh/Chị vui lòng chụp hình ủy nhiệm chi đính kèm để thông báo đã chuyển khoản thành công và gửi email về địa chỉ : edu@vietsourcing.com. Nếu có xuất hóa đơn cho công ty, Anh/Chị vui lòng gửi thông tin xuất hóa đơn gồm:

 • Tên công ty:
 • Địa chỉ hóa đơn:
 • Mã số thuế:
 • Địa chỉ nhận thư:
 • Người nhận thư:
 • Số điện thoại di động:

Trân trọng cảm ơn !

CHIA SẺ BÀI VIẾT