Xây dựng Hệ thống Kiểm soát Nội bộ theo tiêu chuẩn quốc tế COSO

Mục tiêu khóa học:

 • Hiểu được ý nghĩa của hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Hiểu được tầm quan trọng và các hạn chế của việc kiểm soát nội bộ
 • Xác định được mục đích của việc thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả
 • Tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ để quản lý rủi ro hoạt động tài chính
 • Tìm hiểu về các chỉ số tài chính của việc mua bán , thanh toán, doanh thu, giấy biên nhận, hàng tồn kho và quản lý tài sản cố định
 • Xác định rủi ro của các quá trình kinh doanh
 • Xác định mục đích kiểm soát nội bộ liên quan đến các quy trình phụ
 • Thực hiện hiệu quả các hoạt động kiểm soát chính đối với mỗi quy trình kinh doanh
 • Tìm hiểu và phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đang thực hiện tại doanh nghiệp.

Đối tượng học viên:

  Khóa học được thiết kế dành cho các đối tượng sau đây:

  • Kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty tập đoàn
  • Thành viên ban kiểm soát
  • Cán bộ, nhân viên thuộc bộ phận tài chính, kế toán
  • Những người muốn nâng cao kiến thức chuyên môn về kiểm soát nội bộ
  Thời lượng18h (6b)
  Học phí3.500.000
  Chính sách ưu đãi
  Học viên tự túc học phí5%
  Học viên Vietsourcing5%
  Nhóm 5 người trở lên5%
  Nộp học phí trước khai giảng 7 ngày5%
  Tải lịch học dự kiến
  Hà Nội     HCM

  Giảng viên:

  Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về kiểm soát nội bộ cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

  Nội dung khóa học

  Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ
  Chủ đề 1 - Phân biệt sự khác nhau giữa kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và việc tuân thủ
  • Kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và tuân thủ là gì
  • Việc kiểm soát nội bộ trên lý thuyết và trên thực tế
  • Vì sao một số doanh nghiệp không tổ chức tốt hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Tìm hiểu về tầm quan trọng và cơ chế hoạt đông của hệ thống kiểm soát nội bộ
  • Bên chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ
  • Tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ tích hợp

  Chủ đề 2 – Môi trường kiểm soát và đánh giá rủi ro

  • Yếu tố chính của môi trường kiểm soát của một công ty
  • Các đặc điểm và yếu tố chính tạo nên môi trường kiểm soát hiệu quả
  • Chống gian lận
  • Đánh giá rủi ro là gì
  • Kỹ năng đánh giá rủi ro và các loại rủi ro
  Chủ đề 3 - Hoạt động kiểm soát
  • Những quy trình chính khi thực hiện kiểm soát
  • Phân loại các hoạt động kiểm soát
  • Các đặc điểm của hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả
  • Tổ chức và hoạt động hiệu quả
  • Đánh giá việc tổ chức và hiệu quả hoạt động
  Chủ đề 4 - Kiểm soát nội bộ cho quá trình thanh toán
  • Những rủi ro thường gặp trong quá trình thanh toán
  • Những yếu tố quan trọng trong hoạt động kiểm soát nội bộ:
   • Việc đề nghị mua hàng và đơn đặt hàng
   • Việc lựa chọn nhà cung cấp
   • Thanh toán
   • Tài khoản phải trả và bảng đối chiếu
  • Phát triển một Danh sách kiểm tra đấu thầu và thanh tóan

  Chủ đề 5 - Kiểm soát doanh thu, giấy biên nhận và quy trình quản lý tiền mặt

  • Những rủi ro chính liên quan đến doanh thu , biên lai và quy trình quản lý tiền mặt
  • Những yếu tố quan trọng trong hoạt động kiểm soát nội bộ
   • Đánh giá tín dụng
   • Mua hàng và hóa đơn
   • Giấy biên nhận tiền mặt
   • Ghi nhận trên sổ sách và bảng đối chiếu
  • Phát triển một danh sách quản lý doanh thu , phải thu và việc quản lý tiền mặt
  Chủ đề 6 - Kiểm soát nội bộ cho quá trình quản lý hàng tồn kho
  • Những rủi ro chính thường gặp trong quá trình quản lý hàng tồn kho
  • Thực hiện kiểm soát nội bộ cho quá trình:
  • Đề nghị mua hàng
  • Phiếu nhập kho
  • Phiếu xuất kho
  • Bảo quản và hạch toán
  • Chuyển giao và xử lý
  Chủ đề 7 - Kiểm soát nội bộ đối với việc quản lý các tài sản cố định
  • Những rủi ro chính liên quan đến quản lý tài sản cố định:
  • Thực hiện kiểm soát nội bộ cho :
  • Trưng dụng và mua lại tài sản vốn hóa
  • Bảo quản và hạch toán
  • Chuyển giao và xử lý
  • Phát triển một danh sách quản lý tài sản cố định

  Kiểm soát nội bộ

  1. Mục tiêu khóa học:

  Khóa học sẽ đưa ra những tình huống, những rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp thường gặp, từ đó phân tích mục đích hoạt động cũng như mục đích kiếm soát liên quan để học viên có thể tự tiếp cận và đưa ra những thủ tục kiểm soát cho từng nội dung cụ thể.

  Ngoài ra, khóa học còn phân tích kỹ càng các thành phần của Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp như Môi trường Kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Thủ tục kiếm soát, Trao đổi và thông tin, giám sát và kiểm tra và vai trò của từng thành phần đối với một Hệ thống Kiểm soát nội bộ hiệu quả. Từ đó học viên có cơ sở nhìn nhận và đánh giá về Hệ thống Kiểm soát nội bộ của đơn vị mình cũng như có cơ sở để đưa ra những biện pháp hoàn thiện hệ thống đó

  2. Đối tượng học viên:

  Khóa học được thiết kế dành cho các đối tượng sau đây:

  • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Kiểm soát nội bộ

  • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Kiểm toán nội bộ

  • Trưởng bộ phận, nhân viên cao cấp bộ phận Tài chính – Kế toán

  • Trưởng các bộ phận khác chưa có khái niệm về Kiểm soát nội bộ

  • Những cá nhân quan tâm khác

  3. Thời lượng dự kiến: 18h

  Học phí: 3,500,000

    1. 4. Nội dung khóa học

     Phần I: Câu chuyện thường gặp

      • Rủi ro khi không có thủ tục kiểm soát nội bộ

      • Rủi ro khi áp dụng thủ tục kiểm soát không phù hợp

      • Rủi ro không áp dụng thủ tục kiểm soát

     1. Phần II: Rủi ro kinh doanh và quản trị rủi ro

    • Rủi ro kinh doanh

    • Phân loại rủi ro

    • Quản trị rủi ro

      1. Phần III: Kiểm soát nội bộ với vai trò quản trị rủi ro

     • Phân loại kiểm soát nội bộ

     • Nguyên tắc cơ bản của hệ thống kiểm soát nội bộ

     • Cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ

      • Thủ tục kiểm soát

       • Môi trường kiểm soát

       • Đánh giá rủi ro

       • Trao đổi và thông tin

        1. Tình huống thực tế
     • Một số hoạt động/ chức năng chính của doanh nghiệp (Sản xuất và Tổ chức Tài chính)

     • Những rủi ro liên quan tới các hoạt động/ chức năng nêu trên

     • Thủ tục kiểm soát chính đối với các hoạt động/ chức năng nêu trên

     • Thủ tục giám sát và kiểm tra liên quan

     Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO":
     xd

     CHIA SẺ BÀI VIẾT