Trang chủ Khóa chuyên môn Tài chính - ngân hàng Hợp nhất báo cáo tài chính (TT202/BTC)_ Cấp độ cơ bản

Hợp nhất báo cáo Tài chính (TT202/BTC)_ Cấp độ cơ bản

Mục tiêu khóa học

Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập BCTCHN theo khung pháp lý kế toán hiện hành của Việt Nam (theo thông tư 202/2014/TT-BTC). Đồng thời, khóa học giúp cho người học những kiến thức căn bản để thu thập và xử lý thông tin từ những nghiệp vụ liên quan đến lập BCTCHN ở mức căn bản.

Đối tượng học viên

 • Kế toán viên các Tổng công ty, Tập đoàn
 • Kiểm toán viên
 • Những người quan tâm đến BCTCHN
  Thời lượng6 buổi
  Học phí3.500.000
  Chính sách ưu đãi
  Học viên tự túc học phí5%
  Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
  Nhóm 5 người trở lên5%
  Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
  Tải lịch học dự kiến
  Hà Nội     HCM

  Giảng viên

  Giảng viên là người có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về BCTHN, có khả năng chuyển tải và giải quyết vấn đề học viên quan tâm.

  Nội dung chính

  Phần I: Tập đoàn và BCTCHN
  • Hợp nhất kinh doanh

  • Các vấn đề chung về BCTCHN

  • Phương pháp giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu

  Phần II: Lập BCTCHN tại thời điểm quyền kiểm soát thiết lập
  • Điều chỉnh giá ghi sổ của tài sản, nợ phải trả của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua

  • Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý tại thời điểm mua

  • Loại trừ giá vốn đầu tư vào công ty con với vốn chủ sở hữu của công ty con theo giá hợp lý sau thời điểm mua

  Phần III: Hạch toán giao dịch nội bộ tập đoàn
  • Phân loại giao dịch nội bộ tập đoàn

  • Nguyên tắc kế toán các khoản giao dịch nội bộ

  • Kế toán giao dịch thương mại nội bộ

  • Kế toán giao dịch cung cấp tín dụng nội bộ

  • Kế toán giao dịch cổ tức nội bộ

  • Kế toán các giao dịch nội bộ khác

  Phần IV: Xử lý lợi ích cổ đông thiểu số
  • Bản chất NCI

  • Đánh giá NCI (tại thời điểm quyền kiểm soát thiết và sau đó)

  • Trình bày NCI

  Xem Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Hợp nhất báo cáo Tài chính (Cập nhật theo thông tư số 202 của BTC)"
  hnbctc

  CHIA SẺ BÀI VIẾT

  accaicaew                                                                 


  Liên hệ ngay để được tư vấn:

  Hà Nội: 09 43 42 8998

  Ms Hằng: 0974 385 670
  Mr Hải: 0986 7777 65

  Ms Hương: 0977 879 316

  HCMC: 09 42 41 8998

  Ms Duyên:  0977 268 280
  Ms Hiền: 0941 668 998

  Đường tới Vietsourcing

  LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

  ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
  ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
  HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

  LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

  ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
  ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
  HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM