Chuyên gia Thuế

Mục tiêu khóa học:

Vấn đề không phải chỉ là làm thế nào để ra được con số, mà là làm thế nào để kiểm soát con số theo đúng mong muốn của bạn. Đó là viêc đặt những yếu tố nghệ thuật khéo léo vào trong bản chất khoa học & pháp luật về thuế
Cung cấp cho người học từ những đạo lý, nguyên lý và kiến thức cơ bản về thuế đến việc nâng cao các kỹ năng xử lý các tình huống thuế phát sinh từ đơn giản đến phức tạp của các cá nhân và tổ chức.
Khóa học mang đến một cái nhìn toàn diện về các loại thuế phổ biến nhằm đảm bảo tính tuân thủ về thuế đồng thời tối ưu hóa thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.

Đối tượng học viên:

  • Nhân viên tư vấn thuế chuyên nghiệp làm việc trong các công ty kiểm toán, công ty tư vấn, văn phòng luật.

  • Kế toán trong các loại hình doanh nghiệp mong muốn xử lý các tình huống thuế phát sinh & các giao dịch thuế hàng ngày của doanh nghiệp.

  • Các cá nhân mong muốn có một nền tảng vững chắc về thuế, phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của cá nhân & có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

   Thời lượng30 giờ
   Học phí4.500.000
   Chính sách ưu đãi
   Học viên tự túc học phí5%
   Học viên Vietsourcing5%
   Nhóm 5 người trở lên5%
   Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
   Tải tài liệu khóa học
   Lịch học dự kiến

   Giảng viên:

   Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm thực tế về tư vấn thuế chuyên nghiệp cho nhiều loại hình doanh nghiệp. Kiến thức chuyên sâu, kỹ năng chuyển tải thông tin và giải quyết vấn đề sẽ giúp học viên nắm vững các chủ đề của khóa học.

   Nội dung chính

   Tư vấn thuế chuyên nghiệp
   Tổng quan về hệ thống thuế
   • Đặc điểm, chức năng & vai trò của thuế
   • Phân loại thuế
   • Trốn thuế, tránh thuế & Lập kế hoạch thuế
   • Hệ thống thuế ở Việt Nam
   Thuế TNCN
   • Đặc điểm vai trò của thuế TNCN
    • Đối tượng chịu thuế
    • Căn cứ và phương pháp tính thuế
     • Các loại thu nhập chịu thuế
     • Xác định Thu nhập tính thuế
     • Xác định các loại thu nhập miễn thuế, các loại giảm trừ
     • Thu nhập từ nước ngoài và hiệp định tránh đánh thuế hai lần
     • Phương pháp tính thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần
     • Phương pháp tính thuế theo biểu thuế toàn phần
    • Tính thuế trong các tình huống
    • Đăng ký, kê khai, nộp thuế và quyết toán
   Thuế GTGT
   • Đặc điểm, vai trò của thuế GTGT
   • Đối tượng chịu thuế, người nộp thuế
   • Căn cứ và phương pháp tính thuế
    • Xác định giá tính thuế trong các trường hợp
    • Thời điểm xác định thuế GTGT
    • Thuế suất thuế GTGT
    • Phương pháp khấu trừ thuế
    • Phương pháp trực tiếp
   • Các vấn đề về hóa đơn chứng từ
   • Tính thuế trong các tình huống
   • Hoàn thuế
   • Đăng ký thuế, kê khai tính thuế,nộp thuế & quyết toán
   Thuế TNDN
   • Đặc điểm vai trò của thuế TNDN
   • Đối tượng chịu thuế
   • Căn cứ và phương pháp tính thuế
    • Thu nhập chịu thuế
    • Thu nhập tính thuế
    • Chi phí được trừ
    • Chuyển lỗ
    • Thu nhập từ đầu tư ra/ở nước ngoài
    • Quỹ khoa học công nghệ
   • Thuế TNDN trong hoạt động chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán
   • Thuế TNDN trong chuyển nhượng Bất động sản
   • Ưu đãi thuế
   • Tính thuế trong các tình huống
   • Đăng ký thuế, kê khai tính thuế,nộp thuế & quyết toán
   Chuyển giá
   • Khái niệm chuyển giá
   • Các bên có quan hệ liên kết
   • Phân tích so sánh và các điều chỉnh trong giao dịch giữa các bên liên kết
   • Các phương pháp xác định giá thị trường
   • Kê khai thông tin về giao dịch liên kết
   Các vấn đề về quản lý thuế
   • Hóa đơn chứng từ
   • Đăng ký, kê khai, nộp thuế & quyết toán thuế
   • Miễn giảm & hoàn thuế
   • Kiểm tra thuế, thanh tra thuế
   • Các vấn đề về phạt thuế
   Tối ưu thuế phải nộp
   • Tổng quan về lập kế hoạch thuế - tối ưu thuế phải nộp
   • Tối ưu thuế trong quá trình thành lập doanh nghiệp
   • Tối ưu thuế trong doanh nghiệp đang hoạt động
   • Tối ưu thuế trong quá trình tái cơ cấu
   • Tối ưu thuế thu nhập cá nhân
   • Tối ưu thuế liên quan đến yếu tố nước ngoài

   Đăng ký khóa học

   Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành chứng chỉ "Chuyên gia Thuế"

   Khóa học Chuyên gia Thuế tại Vietsourcing

   CHIA SẺ BÀI VIẾT