Hội thảo thuế

Mục tiêu khóa học:

 • Nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính - kế toán - thuế trong việc quản lý doanh thu, chi phí và thuế một cách hiệu quả nhất tránh những sai phạm về chế độ, quy định

 • Nâng cao các kỹ năng cho người học về quyết toán thuế, thu thập và lưu giữ chứng từ giải trình số liệu với cơ quan kiểm tra thuế, giảm thiểu khả năng sai phạm, xuất toán, truy thu.

 • Giúp cán bộ quản lý và các kế toán doanh nghiệp nắm được những việc cần chuẩn bị và quy trình thực hiện khi tiếp đoàn kiểm tra, thanh tra thuế đến làm việc tại doanh nghiệp.

 • Cập nhật các thông tin thuế mới

 • Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế 2014

Đối tượng học viên:

  • Lãnh đạo các loại hình doanh nghiệp

  • Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng

  • Cán bộ trực tiếp lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế

  • Chuyên viên tư vấn thuế, Kế toán các loại hình doanh nghiệp

  • Những người quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra thuế và cập nhật các thông tin mới về thuế

   Giảng viên:

   Chuyên gia giảng viên tham gia giảng dạy, thảo luận và kích hoạt chương trình đào tạo là những người đã va chạm rất nhiều từ thực tế doanh nghiệp. Bên cạnh đó là những chuyên gia trong ngành sẽ chỉ ra những vấn đề có tính nguyên tắc pháp lý về thuế với doanh nghiệp.

   Nội dung khóa học

   1. Khái quát về quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, quyền và nghĩa vụ của cơ quan thuế và doanh nghiệp

   2. Phương thức thực hiện thanh tra, kiểm tra phổ biến

   3. Kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai sót năm trước và sai sót năm hiện tại với các loại Thuế

   Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Hội thảo thuế"
   htt
   Thời lượng6h(2b)
   Học phí1.000.000
   Chính sách ưu đãi
   Học viên tự túc học phí5%
   Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
   Nhóm 5 người trở lên5%
   Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
   Lịch học dự kiến

   CHIA SẺ BÀI VIẾT

   accaicaew                                                                 

   Học viên nhận xét ...


   Liên hệ ngay để được tư vấn:

   Hà Nội: 09 43 42 8998

   Ms Hằng: 0974 385 670
   Mr Hải: 0986 7777 65

   Ms Hương: 0977 879 316

   HCMC: 09 42 41 8998

   Ms Duyên:  0977 268 280
   Ms Hiền: 0941 668 998

   Đường tới Vietsourcing

   LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

   ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
   ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
   HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

   LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

   ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
   ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
   HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM