Trang chủ Khóa chuyên môn Thuế Thuế cho lãnh đạo

Thuế cho lãnh đạo

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ nắm bắt được:

 • Kiến thức khái quát về vai trò của thuế trong nền kinh tế, tác động của thuế đối với hoạt động kinh doanh và đầu tư
 • Giới thiệu về hệ thống thuế Việt Nam và các cải cách của hệ thống hiện hành
 • Kiến thức nền tảng về các sắc thuế chính áp dụng cho doanh nghiệp:
  • Thuế GTGT
  • Thuế TNDN
  • Thuế TNCN
  • Thuế Nhà thầu
 • Phân biệt giữa trốn thuế và tránh thuế
 • Tiếp cận với một số phương thức lập kế hoạch thuế trong kinh doanh

Đối tượng học viên:

  • Các nhà quản lý, Ban giám đốc doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh
  • Kế toán trưởng các doanh nghiệp
  • Cán bộ quản lý các dự án
   Giảng viên:

   Chuyên gia giảng viên tham gia giảng dạy, thảo luận và kích hoạt chương trình đào tạo là những người đã va chạm rất nhiều từ thực tế doanh nghiệp. Bên cạnh đó là những chuyên gia trong ngành sẽ chỉ ra những vấn đề có tính nguyên tắc pháp lý về thuế với doanh nghiệp.

   Nội dung khóa học

   Thời lượng12h(4b)
   Học phí2.500.000
   Chính sách ưu đãi
   Học viên tự túc học phí5%
   Sinh viên đại học hoặc học viên Vietsourcing5%
   Nhóm 5 người trở lên5%
   Nộp học phí trước khai giảng 15 ngày5%
   Lịch học dự kiến

   Phần A:

   Tổng quan về thuế

   • Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế trong mỗi quốc gia
   • Phân loại các sắc thuế
   • Hệ thống thuế Việt Nam và các cải cách mới nhất

   Phần B:

   Thuế Giá trị gia tăng và cách vận dụng hiệu quả tại doanh nghiệp

   • Hiểu đúng về thuế giá trị gia tăng - VAT
   • Các phương pháp tính thuế (Khấu trừ và trực tiếp trên giá trị gia tăng)
   • Kiểm tra việc kê khai, hoàn thuế (Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn)
   • Xử lý một số tình huống tại doanh nghiệp

   Phần C:

   Thuế thu nhập doanh nghiệp – làm sao để vận dụng tối ưu

   • Lợi nhuận kế toán trước thuế và Lợi nhuận tính thuế phải nộp hàng năm
   • Chi phí được trừ và không được trừ. Làm thế nào để đảm bảo hợp lý – hợp lệ - hợp pháp – có lợi
   • Kê khai, quyết toán, thanh tra thuế, nộp thuế
   • Ưu đãi thuế, chuyển lỗ
   • Xử lý các tình huống tại các doanh nghiệp trong vận dụng chế độ chính sách sửa đổi bổ sung mới nhất từ năm 2012

   Phần D:

   Hóa đơn – chứng từ trong việc thực thi hiệu quả các chính sách thuế

   • Các hình thức hóa đơn (Hóa đơn đặt in, Hóa đơn tự in, Hóa đơn điện tử, Hóa đơn mua từ cơ quan thuế) theo Nghị định 51, có hiệu lực từ năm 2011.
   • Những rủi ro, sai lầm thường mắc về hóa đơn và khuyến cáo giải pháp khắc phục
   • Lãnh đạo doanh nghiệp cần hiểu và kiểm soát hóa đơn thuế như thế nào?

   Phần E:

   Thuế thu nhập cá nhân và Thuế nhà thầu

   • Bản chất sắc thuế
   • Các phương pháp tính thuế
   • Kiểm tra việc kê khai, quyết toán thuế
   • Xử lý một số tình huống tại doanh nghiệp

   Phần F:

   Tối ưu thuế phải nộp của doanh nghiệp

   • Phân biệt trốn thuế và tránh thuế (hoãn thuế)
   • Nếu cần thiết, sử dụng dịch vụ tư vấn thuế như thế nào cho hiệu quả và an toàn.
   • Huấn luyện cách lập kế hoạch thuế để kiểm soát và vận dụng hợp lý, hiệu quả trong việc thực thi.

   Xem chứng chỉ mẫu sau khi hoàn thành khóa học: "Thuế cho lãnh đạo"
   dsfg

   CHIA SẺ BÀI VIẾT

   accaicaew                                                                 

   Học viên nhận xét ...


   Liên hệ ngay để được tư vấn:

   Hà Nội: 09 43 42 8998

   Ms Hằng: 0974 385 670
   Mr Hải: 0986 7777 65

   Ms Hương: 0977 879 316

   HCMC: 09 42 41 8998

   Ms Duyên:  0977 268 280
   Ms Hiền: 0941 668 998

   Đường tới Vietsourcing

   LỊCH KHAI GIẢNG TẠI HÀ NỘI 

   ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
   ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
   HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM

   LỊCH KHAI GIẢNG TẠI TP HCM

   ACCA CBE-ACCA KHÓA CHUYÊN MÔN
   ICAEW CFAB CBE-ICAEW KHÓA TIẾNG ANH
   HỘI THẢO - HỌC THỬ KHÓA KỸ NĂNG MỀM