doanh nghiệp

FAB/F1 Kế toán doanh nghiệp

Đăng ký

Nội dung môn học

A. Doanh nghiệp, các bên liên quan và môi trường bên ngoài doanh nghiệp

 • Mục tiêu và các loại hình doanh nghiệp
 • Các bên liên quan trong hoạt động doanh nghiệp
 • Các yếu tố chính trị và pháp lý ảnh hưởng đến kinh doanh
 • Yếu tố kinh tế vĩ mô
 • Yếu tố kinh tế vi mô
 • Yếu tố xã hội và con người
 • Yếu tố khoa học và công nghệ
 • Yếu tố môi trường
 • Yếu tố cạnh tranh

B. Cấu trúc, chức năng trong doanh nghiệp, các vấn đề về quản trị doanh nghiệp

 • Cấu trúc theo mô hình chuẩn hoặc không theo mô hình chuẩn
 • Cơ cấu và thiết kế các loại hình doanh nghiệp
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Các ủy ban (hội đồng) chính trong một doanh nghiệp
 • Quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm đối với xã hội trong kinh doanh của doanh nghiệp

C. Kế toán và hệ thống báo cáo, kiểm soát và tuân thủ

 • Mối quan hệ giữa kế toán và các chức năng kinh doanh khác
 • Chức năng cụ thể của kế toán và quản lý tài chính trong doanh nghiệp
 • Nguyên tắc mang tính pháp lý về quản trị kế toán và kiểm toán
 • Nguồn và mục đích của các thông tin liên quan đến kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập và các thông tin tài chính khác cung cấp ra bên ngoài doanh nghiệp
 • Hệ thống tài chính, quy trình và các vấn đề liên quan đến hệ thống thông tin trong doanh nghiệp
 • Kiểm soát nội bộ, tính phân quyền, bảo mật của các dữ liệu và tính tuân thủ trong kinh doanh
 • Gian lận và hành vi gian lận và cách phòng ngừa gian lận bao gồm cả biển thủ ngân quĩ

D. Lãnh đạo, quản lý các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp

 • Lãnh đạo, quản lý và giám sát
 • Tuyển chọn nhân sự
 • Hành vi của các cá nhân, nhóm cá nhân trong doanh nghiệp
 • Xây dựng, phát triển và quản lý nhóm
 • Khích lệ các cá nhân và nhóm trong doanh nghiệp
 • Đào tạo và học hỏi trong công việc
 • Đánh giá, xem xét hiệu quả làm việc của các cá nhân trong doanh nghiệp

E. Trao đổi thông tin, phát huy tính hiệu quả từng cá nhân

 • Phát huy kỹ năng hiệu quả của từng cá nhân
 • Hậu quả của quá trình làm việc không hiệu quả
 • Chương trình phát triển nhân sự và các tiêu chuẩn về năng lực làm việc
 • Các nguyên nhân của xung đột và kỹ năng giải quyết xung đột
 • Trao đổi thông tin

F. Đạo đức nghề nghiệp trong kế toán và kinh doanh

 • Nguyên tắc hành vi đạo đức cơ bản
 • Vai trò của các tổ chức hành nghề trong việc nâng cao đạo đức và các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong kế toán
 • Đạo luật về đạo đức trong doanh nghiệp
 • Xung đột về các giá trị đạo đức và các tình huống khó xử

Đăng ký

 

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

 • Hệ thống tài chính trong doanh nghiệp có thể được ví như hệ thống tuần hoàn máu trong cơ thể, nuôi tất cả các bộ phận và toàn thể. Để “sức khỏe” của doanh nghiệp được đảm bảo, “hệ thống” ấy cần phải lưu thông trơn tru, hiệu quả. Quản trị tài chính doanh nghiệp chính là công việc đảm bảo sự “lưu thông” ấy thông qua việc áp dụng các nguyên tắc tài chính để đưa ra các quyết định và quản lý nguồn lực một cách hiệu quả. Tại Vietsourcing, khóa học “Quản trị tài chính doanh nghiệp” sẽ giúp học viên nắm bắt và hiểu các lý thuyết cơ bản về tài chính, cũng như các vấn đề cốt lõi trong quản trị tài chính doanh nghiệp, giúp vận hành doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Xem thêm...  

Quản trị rủi ro dành cho doanh nghiệp - Cấp độ cơ bản

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên là cán bộ quản lý doanh nghiệp, Ban giám đốc doanh nghiệp về những nội dung cơ bản liên quan tới rủi ro kinh doanh.

Xem thêm...  

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Phát triển kỹ năng và nhận thức liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp; giúp học viên hiểu về những qui định liên quan và áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày.

Xem thêm...  

Nguồn tài trợ của Doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên có kinh nghiệm về quản lý tài chính, là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách tài chính của các Doanh nghiệp, mục tiêu của khoá học là trang bị cho học viên những hiểu biết sâu sát về vấn đề nguồn tài trợ của Doanh nghiệp.

Xem thêm...  

Kỹ năng quản trị đào tạo trong doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Thông qua khóa học, học viên được trang bị những kỹ năng quản lý hành chính trong công việc quản trị đào tạo, đồng thời được cung cấp các bảng hỏi, biểu mẫu trong các hoạt động đào tạo phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp

Xem thêm...  

Phân tích tài chính Doanh nghiệp và Dự án

Mục tiêu khóa học:

Khóa học được thiết kế nhằm đem lại cho học viên hiểu biết cơ bản và kỹ năng giải quyết các vấn đề thường gặp trong việc ra quyết định tài chính và đầu tư của doanh nghiệp và dự án liên quan tới lập kế hoạch tài chính, đánh giá tài chính, quản lý rủi ro, tài trợ dự án và phân tích đầu tư.

Xem thêm...  

Kế toán quản trị

Mục tiêu khóa học:

Học viên có cái nhìn tổng thể về kế toán quản trị trong mỗi Doanh nghiệp. Sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể

Xem thêm...  

Chi phí sản xuất và các phương pháp tính giá thành sản phẩm

Mục tiêu khóa học:

Học viên có cái nhìn tổng thể về các loại chi phí của Doanh nghiệp và các phương pháp tính giá thành, sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

Xem thêm...  

Kiểm toán nội bộ

Mục tiêu khóa học:

Khóa học cung cấp tới học viên những tình huống thực, qua đó học viên sẽ hiểu về những nội dung chính của Kiểm toán nội bộ, các chuẩn mực nghề nghiệp, mối quan hệ giữa Kiểm toán nội bộ và các chức năng khác, vai trò của Kiểm toán nội bộ đối với quản trị doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro – những vấn đề thực tế gặp phải của doanh nghiệp.

Xem thêm...  
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»