kinh doanh

F1 - FAB - Kế toán trong kinh doanh

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về môi trường kinh doanh và tác động tới hoạt động của tổ chức và kế toán, và vai trò của kế toán cũng như các bộ phận chủ chốt khác nhằm xây dựng một tổ chức hiệu quả và đạo đức, cũng như trang bị kiến thức về các nguyên lý quản trị hiệu quả.

Xem thêm...  

F4 - Luật doanh nghiệp và kinh doanh

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về khung pháp lý chung và các lĩnh vực cụ thể liên quan tới kinh doanh, đồng thời biết cách tìm kiếm tư vấn pháp lý chuyên sâu khi cần thiết.

Xem thêm...  

Lập kế hoạch thuế và tối ưu chi phí thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật

Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học học viên sẽ nắm bắt được

  • Kiến thức khái quát về vai trò của thuế trong nền kinh tế, tác động của thuế đối với hoạt động kinh doanh và đầu tư
Xem thêm...  

F5 - Đánh giá hiệu quả kinh doanh

Môn học này nhằm trang bị kiến thức về ứng dụng kỹ thuật kế toán quản trị để xử lý các thông tin định tính và định lượng để lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hiệu quả hoạt động.

Xem thêm...  

P3 - Phân tích hoạt động kinh doanh cấp độ nâng cao

Môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và đưa ra các đánh giá chuyên môn trong việc đánh giá tình hình chiến lược, đánh giá các lựa chọn chiến lược, và thực thi các hành động chiến lược qua các thay đổi cấu trúc và quy trình kinh doanh, các hệ thống kết nối kiến thức và công nghệ thông tin, và quản lý có chất lượng đối với các quy trình, dự án và con người.

Xem thêm...  

P5 - Đánh giá hiệu quả kinh doanh cấp độ nâng cao

Môn học này nhằm ứng dụng các kiến thức, kỹ năng và đưa ra các đánh giá chuyên môn trong việc lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị chiến lược trong các môi trường kinh doanh khác nhau và đóng góp vào việc đánh giá hiệu quả hoạt động và phát triển chiến lược của một tổ chức.

Xem thêm...  

Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mục tiêu khóa học:
Khóa học cung cấp tới học viên những tình huống thực tế, qua đó học viên sẽ hiểu về những yêu cầu cũng như bản chất của Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam liên quan và những nội dung cần thiết khác như yêu cầu về lựa chọn phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tổ chức công tác kế toán phục vụ việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ …

Xem thêm...  

Não nhớ, não quên...

Trong khi ngủ, não sàng lọc thông tin trong ngày để đưa vào bộ nhớ. Muốn được vậy thì giấc ngủ phải sâu, phải ngon đến độ có nhiều giấc mơ.
Xem thêm...  

Đưa tin xấu tới khách hàng như thế nào?

altTrong các mối quan hệ kinh doanh, không một ai dám chắc mọi chuyện sẽ luôn diễn ra suôn sẻ mà không gặp vướng mắc nào. Nhưng một khi bất ngờ xuất hiện thì cách ứng xử giữa các bên liên quan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình, đồng thời quyết định xem liệu rằng sự hợp tác có thật sự kéo dài được hay không. 
Xem thêm...  

Ba bước tiếp thị phá cách

Khi nền kinh tế tiêu dùng bị bão hòa với những sản phẩm na ná nhau và người tiêu dùng ngày càng trở nên miễn dịch với những thông điệp quảng cáo, thì phương thức tiếp thị truyền thống tiêu biểu với biện pháp phân khúc thị trường liệu trở nên ít hiệu quả. Các nhà tiếp thị lại phải đi tìm lời giải mới cho bài toán tiếp thị trong một thị trường "siêu" phân khúc và cạnh tranh khốc liệt. 
Xem thêm...  
«Bắt đầuLùi12Tiếp theoCuối»