ky nang mem

Giới thiệu Dịch vụ Đào tạo

Với lợi thế là Trung tâm đào tạo chính thức của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Vietsourcing đã bước đầu đạt được dấu ấn tốt đẹp trong lĩnh vực đào tạo. Tổng số khách hàng lũy kế đã lên tới 2,300 khách hàng (tính cả doanh nghiệp và cá nhân).

Đó là kết quả bước đầu của:

  • Chương trình đào tạo tiên tiến, xác thực
  • Thời gian và thời lượng đào tạo phù hợp
  • Cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế
  • Giảng viên giàu kinh nghiệm giảng dạy
  • Dịch vụ khách hàng tận tâm…
Xem thêm...  

Giám đốc Tài chính

Mục tiêu khóa học:

Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý, cách thức tư duy cần có ở một người giám đốc tài chính chuyên nghiệp

Xem thêm...  

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

Mục tiêu khóa học:

  • Hiểu được các khái niệm cà sự khác biệt giữa quản lý & lãnh đạo
  • Xác định tố chất cần có của người lãnh đạo, những tố chất vốn có và những tố chất có thể rèn luyện để có mục tiêu phấn đấu
  • Tìm hiểu về những kiến thức và kỹ năng cần có của một người lãnh đạo và cách thức hình thành các kỹ năng
Xem thêm...  

Kỹ năng giao tiếp cho nhà quản lý

Mục tiêu khóa học:

Nhận thức tầm quan trọng của giao tiếp trong công việc và trong kinh doanh, vận dụng sáng tạo các kỹ năng, nghệ thuật, phương pháp, kỹ năng giao tiếp vào thực tế
Hiểu rõ mình và người đối diện để có phản ứng phù hợp, tạo sự tương đồng và thiện cảm

Xem thêm...  

Nguồn tài trợ của Doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên có kinh nghiệm về quản lý tài chính, là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách tài chính của các Doanh nghiệp, mục tiêu của khoá học là trang bị cho học viên những hiểu biết sâu sát về vấn đề nguồn tài trợ của Doanh nghiệp.

Xem thêm...  

Kỹ năng quản trị đào tạo trong doanh nghiệp

Mục tiêu khóa học:

Thông qua khóa học, học viên được trang bị những kỹ năng quản lý hành chính trong công việc quản trị đào tạo, đồng thời được cung cấp các bảng hỏi, biểu mẫu trong các hoạt động đào tạo phù hợp với nhiều mô hình doanh nghiệp

Xem thêm...  

Lập và thẩm định dự án đầu tư

Mục tiêu khóa học:

Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học thẩm định đầu tư, một tài liệu hướng dẫn thực tế, bồi dưỡng hoặc để tăng cường sự hiểu biết hiện tại của bạn, chúng tôi thiết kế khóa học Kỹ thuật lập và thẩm định dự án đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đó của bạn.

Xem thêm...  

Quản lý và phát triển nhân viên

alt

Nhân lực và chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Phát triển nguồn nhân lực là yếu tố then chốt, ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Vì vậy, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ cần thiết của mỗi đơn vị.
Xem thêm...  

Quản lý vốn lưu động

Mục tiêu khóa học:

Khoá học được thiết kế cho đối tượng học viên có kinh nghiệm về quản lý tài chính, là Kế toán trưởng hoặc Phụ trách tài chính của các Doanh nghiệp, mục tiêu của khoá học là trang bị cho học viên những kỹ năng nâng cao trong lĩnh vực quản lý vốn lưu động. Sau khi kết thúc khoá học, học viên có thể:

Xem thêm...  

Giám đốc Tài chính

Mục tiêu khóa học:
Trang bị cho học viên các kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý, cách thức tư duy cần có ở một người giám đốc tài chính chuyên nghiệp

Xem thêm...  
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»